BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kính Chống Hoá Chất 3M 334

Kính Chống Hoá Chất 3M 334

MPN: 3M-334AF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 59,519
10+ 53,567
50+ 50,591
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M 8210

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M 8210

MPN: 3M-8210
Danh mục: Khẩu Trang 3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,403
10+ 26,463
50+ 24,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khẩu Trang Chống Độc 3M 8247

Khẩu Trang Chống Độc 3M 8247

MPN: 3M-8247
Danh mục: Khẩu Trang 3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 73,247
10+ 65,922
50+ 62,260
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M 8822

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M 8822

MPN: 3M-8822
Danh mục: Khẩu Trang 3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 48,114
10+ 43,303
50+ 40,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M 9001V

Khẩu Trang Lọc Bụi 3M 9001V

MPN: 3M-9001V
Danh mục: Khẩu Trang 3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 21,384
10+ 19,246
50+ 18,176
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khẩu Trang 3M Vflex 9105 Chuẩn N95

Khẩu Trang 3M Vflex 9105 Chuẩn N95

MPN: 3M-9105
Danh mục: Khẩu Trang 3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 17,642
10+ 15,878
50+ 14,996
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khẩu Trang Đa Năng 3M 9332

Khẩu Trang Đa Năng 3M 9332

MPN: 3M-9332
Danh mục: Khẩu Trang 3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 73,953
10+ 66,558
50+ 62,860
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Găng Tay Đa Đụng 3M

Găng Tay Đa Đụng 3M

MPN: 3M-GL000
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 62,370
10+ 56,133
50+ 53,015
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Găng Tay Chống Cắt 3M - Cấp Độ 3

Găng Tay Chống Cắt 3M - Cấp Độ 3

MPN: 3M-GL003
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 115,830
4+ 104,247
20+ 98,456
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Găng Tay Chống Cắt 3M - Cấp Độ 5

Găng Tay Chống Cắt 3M - Cấp Độ 5

MPN: 3M-GL005
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 144,342
4+ 129,908
20+ 122,691
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ 3M SF401SGAF-BLU Chống Đọng Sương

Kính Bảo Hộ 3M SF401SGAF-BLU Chống Đọng Sương

MPN: 3M-SF401SGAF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 147,015
4+ 132,314
20+ 124,963
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ 3M Tour-Guard V

Kính Bảo Hộ 3M Tour-Guard V

MPN: 3M-TGV01-100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 67,716
10+ 60,944
50+ 57,559
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103

MPN: ADV-ADM103
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,527,900
2+ 1,375,110
4+ 1,298,715
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM104

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM104

MPN: ADV-ADM104
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,057,000
2+ 1,851,300
4+ 1,748,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm ghế bản to 3 bậc ADVINDEQ ADS-703

Thang nhôm ghế bản to 3 bậc ADVINDEQ ADS-703

MPN: ADV-ADS-703
Danh mục: Thang Ghế
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 812,900
2+ 731,610
4+ 690,965
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm ghế bản to 4 bậc ADVINDEQ ADS-704

Thang nhôm ghế bản to 4 bậc ADVINDEQ ADS-704

MPN: ADV-ADS-704
Danh mục: Thang Ghế
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 920,700
2+ 828,630
4+ 782,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm ghế bản to 5 bậc ADVINDEQ ADS-705

Thang nhôm ghế bản to 5 bậc ADVINDEQ ADS-705

MPN: ADV-ADS-705
Danh mục: Thang Ghế
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,274,900
2+ 1,147,410
4+ 1,083,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm ghế bản to 6 bậc ADVINDEQ ADS-706

Thang nhôm ghế bản to 6 bậc ADVINDEQ ADS-706

MPN: ADV-ADS-706
Danh mục: Thang Ghế
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,367,300
2+ 1,230,570
4+ 1,162,205
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT208B

Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT208B

MPN: ADV-ADT208B
Danh mục: Thang Rút Đơn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,644,500
2+ 1,480,050
4+ 1,397,825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT210B

Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT210B

MPN: ADV-ADT210B
Danh mục: Thang Rút Đơn
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,848,000
2+ 1,663,200
4+ 1,570,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày