MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thước Thủy

Thương Hiệu
Loại
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Kích Thước

Thước thủy Stanley 12in/30cm, nhômCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 12in/30cm, nhôm

42-072
Số lượng Giá
1+ (Cái) 149.300,00 ₫
6+ (Cái) 141.835,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Đang còn 3 Cái
Leadtime
1 ngày
Thước thủy Stanley18in/45cm, nhômCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley18in/45cm, nhôm

42-073
Số lượng Giá
1+ (Cái) 170.800,00 ₫
5+ (Cái) 162.260,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 24in/60cm, nhômCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 24in/60cm, nhôm

42-074
Số lượng Giá
1+ (Cái) 188.800,00 ₫
3+ (Cái) 179.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước thủy Stanley36in/90cm, nhômCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley36in/90cm, nhôm

42-075
Số lượng Giá
1+ (Cái) 263.500,00 ₫
3+ (Cái) 250.325,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
thước thủy Stanley 48in/120cm, nhômCategory: Thước Thủy

thước thủy Stanley 48in/120cm, nhôm

42-076
Số lượng Giá
1+ (Cái) 318.400,00 ₫
3+ (Cái) 302.480,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thuỷ nhựa Stanley 9in/22,5cm, có từCategory: Thước Thủy

Thước thuỷ nhựa Stanley 9in/22,5cm, có từ

42-264
Số lượng Giá
1+ (Cái) 91.800,00 ₫
6+ (Cái) 87.210,00 ₫
Mua tối thiểu 3
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thuỷ Stanley 8in/20cm, có từCategory: Thước Thủy

Thước thuỷ Stanley 8in/20cm, có từ

42-291
Số lượng Giá
1+ (Cái) 46.300,00 ₫
12+ (Cái) 43.985,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước thuỷ Stanley 12in/30cm Category: Thước Thủy

Thước thuỷ Stanley 12in/30cm

42-362
Số lượng Giá
1+ (Con) 187.000,00 ₫
5+ (Con) 168.300,00 ₫
10+ (Con) 158.950,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 3 Con
Leadtime
2 ngày
Thước thuỷ sắt Stanley 9in/22,5cm, có từCategory: Thước Thủy

Thước thuỷ sắt Stanley 9in/22,5cm, có từ

42-465
Số lượng Giá
1+ (Cái) 141.600,00 ₫
6+ (Cái) 134.520,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Thước thủy IBEAM Stanley 180 độ/100cmCategory: Thước Thủy

Thước thủy IBEAM Stanley 180 độ/100cm

42-922
Số lượng Giá
1+ (Cái) 315.800,00 ₫
3+ (Cái) 300.010,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thuỷ Stanley 16in/40cm, hộpCategory: Thước Thủy

Thước thuỷ Stanley 16in/40cm, hộp

43-102
Số lượng Giá
1+ (Cái) 198.200,00 ₫
3+ (Cái) 188.290,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 24in/60cm, hộpCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 24in/60cm, hộp

43-103
Số lượng Giá
1+ (Cái) 215.400,00 ₫
3+ (Cái) 204.630,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 30in/80cm, hộpCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 30in/80cm, hộp

43-104
Số lượng Giá
1+ (Cái) 259.200,00 ₫
3+ (Cái) 246.240,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộpCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộp

43-105
Số lượng Giá
1+ (Cái) 341.600,00 ₫
2+ (Cái) 324.520,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 48in/120cm, hộpCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 48in/120cm, hộp

43-106
Số lượng Giá
1+ (Cái) 372.500,00 ₫
2+ (Cái) 353.875,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy hộp Stanley 150cmCategory: Thước Thủy

Thước thủy hộp Stanley 150cm

43-107
Số lượng Giá
1+ (Cái) 508.000,00 ₫
2+ (Cái) 482.600,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy hộp Stanley 80cmCategory: Thước Thủy

Thước thủy hộp Stanley 80cm

43-112
Số lượng Giá
1+ (Cái) 375.000,00 ₫
2+ (Cái) 356.250,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộpCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 40in/100cm, hộp

43-113
Số lượng Giá
1+ (Cái) 516.600,00 ₫
2+ (Cái) 490.770,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy Stanley 80in/200cmCategory: Thước Thủy

Thước thủy Stanley 80in/200cm

43-117
Số lượng Giá
1+ (Cái) 746.600,00 ₫
2+ (Cái) 709.270,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày
Thước thủy hộp Stanley 30cmCategory: Thước Thủy

Thước thủy hộp Stanley 30cm

43-118-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 206.800,00 ₫
3+ (Cái) 196.460,00 ₫
Mua tối thiểu 1
Hàng nhập
Leadtime
3 ngày