MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP
Kích Thước
Loại
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Tên Sản Phẩm

Thước cuốn thép Stanley 3mDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn thép Stanley 3m

30-608L
Số lượng Giá
1+ (Cái) 41.200,00 ₫
12+ (Cái) 39.140,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cuộn Stanley 3.5mDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn Stanley 3.5m

30-611L
Số lượng Giá
1+ (Cái) 51.500,00 ₫
12+ (Cái) 48.925,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuốn thép Stanley 30m, hệ mDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn thép Stanley 30m, hệ m

34-108N
Số lượng Giá
1+ (Cái) 283.200,00 ₫
3+ (Cái) 269.040,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Tồn kho 4 cái, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 1 ngày
Thước cuốn sợi thủy tinh Stanley 50m, hệ mDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn sợi thủy tinh Stanley 50m, hệ m

34-298
Số lượng Giá
1+ (Cái) 321.800,00 ₫
3+ (Cái) 305.710,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn 8M/26'-25MM StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn 8M/26'-25MM Stanley

STHT30176-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 184.500,00 ₫
3+ (Cái) 175.275,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn 3m StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn 3m Stanley

STHT30204-840
Số lượng Giá
1+ (Cái) 33.500,00 ₫
12+ (Cái) 31.825,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuốn thép nhựa gia cường 8m StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn thép nhựa gia cường 8m Stanley

STHT30456
Số lượng Giá
1+ (Cái) 131.300,00 ₫
6+ (Cái) 124.735,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn 3m TOUGH CASE StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn 3m TOUGH CASE Stanley

STHT30504-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 695.100,00 ₫
2+ (Cái) 660.345,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 8M/26X25mm StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 8M/26X25mm Stanley

STHT30506
Số lượng Giá
1+ (Cái) 143.300,00 ₫
6+ (Cái) 136.135,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 3.5M/12X13mm StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn thép vỏ Gia Cường 3.5M/12X13mm Stanley

STHT30510
Số lượng Giá
1+ (Cái) 70.400,00 ₫
6+ (Cái) 66.880,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuốn thép POWERLOCK 5m StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn thép POWERLOCK 5m Stanley

STHT33158
Số lượng Giá
1+ (Cái) 115.000,00 ₫
6+ (Cái) 109.250,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn POWERLOCK 3M StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn POWERLOCK 3M Stanley

STHT33203-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 74.700,00 ₫
12+ (Cái) 70.965,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuốn thép POWERLOCK 3m StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn thép POWERLOCK 3m Stanley

STHT33215
Số lượng Giá
1+ (Cái) 98.700,00 ₫
6+ (Cái) 93.765,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuốn thép POWERLOCK 8m StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuốn thép POWERLOCK 8m Stanley

STHT33428
Số lượng Giá
1+ (Cái) 188.800,00 ₫
3+ (Cái) 179.360,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn 2 mặt 5m x 19mm StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn 2 mặt 5m x 19mm Stanley

STHT33492-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 132.200,00 ₫
6+ (Cái) 125.590,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn 5m x 19mm StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn 5m x 19mm Stanley

STHT33989-840
Số lượng Giá
1+ (Cái) 56.600,00 ₫
12+ (Cái) 53.770,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn 8m x 25mm StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn 8m x 25mm Stanley

STHT33994-8
Số lượng Giá
1+ (Cái) 103.000,00 ₫
6+ (Cái) 97.850,00 ₫
Mua tối thiểu 3 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn Tylon 3M StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn Tylon 3M Stanley

STHT36193
Số lượng Giá
1+ (Cái) 51.500,00 ₫
12+ (Cái) 48.925,00 ₫
Mua tối thiểu 6 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Thước cuộn Tylon 5M/16-19MM StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn Tylon 5M/16-19MM Stanley

STHT36194
Số lượng Giá
1+ (Cái) 77.200,00 ₫
12+ (Cái) 73.340,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày
Thước cuộn tylon 8m/26-25MM StanleyDanh mục: Thước Cuốn

Thước cuộn tylon 8m/26-25MM Stanley

STHT36195
Số lượng Giá
1+ (Cái) 127.900,00 ₫
6+ (Cái) 121.505,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 1 ngày

Thước Cuốn