BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-100A-415VAC-10kA

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-100A-415VAC-10kA

MPN: BBC3100YHV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,275,010
2+ 1,198,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-150A-415VAC-25kA

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-150A-415VAC-25kA

MPN: BBC31502YHV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,224,980
2+ 3,031,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-200A-415VAC-25kA

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-200A-415VAC-25kA

MPN: BBC32001YHV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,224,980
2+ 3,031,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-250A-415VAC-25kA

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-250A-415VAC-25kA

MPN: BBC3250YHV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,300,000
2+ 3,102,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-63A-415VAC-10kA

Cầu Dao Đóng Ngắt Mạch MCCB Panasonic 3P-63A-415VAC-10kA

MPN: BBC3601YHV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,275,010
2+ 1,198,510
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-6A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-6A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1061CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-80A-230VAC-10kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-80A-230VAC-10kA

MPN: BBD108011C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 547,470
5+ 514,622
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-100A-230VAC-10kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-100A-230VAC-10kA

MPN: BBD110011C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 600,050
5+ 564,047
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-10A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-10A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1101CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-16A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-16A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1161CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-20A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-20A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1201CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-25A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-25A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1251CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-32A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-32A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1321CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-40A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-40A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1401CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 64,460
10+ 60,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-50A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-50A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1501CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 152,240
10+ 143,106
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-63A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 1P-63A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD1631CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 152,240
10+ 143,106
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-6A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-6A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD2062CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 185,240
10+ 174,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-80A-400VAC-10kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-80A-400VAC-10kA

MPN: BBD208021C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,460
2+ 1,022,213
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-100A-400VAC-10kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-100A-400VAC-10kA

MPN: BBD210021C
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,199,990
2+ 1,127,991
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-10A-240VAC/415VAC-6kA

Cầu Dao Tự Động MCB Panasonic 2P-10A-240VAC/415VAC-6kA

MPN: BBD2102CNV
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 185,240
10+ 174,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày