BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Size

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Độ Dày

Độ Dày

Số Lỗ Gắn

Số Lỗ Gắn

Đường Kính Lỗ Gắn

Đường Kính Lỗ Gắn

Nhiệt Độ

Thương Hiệu

Tiêu Chuẩn

Ron Tombo No.1935 Cho Mặt Bích FF

Ron Tombo No.1935 Cho Mặt Bích FF

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 100A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 100A Dày 3mm

MPN: 1935A150-100AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 130,644
5+ 111,047
20+ 104,515
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 125A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 125A Dày 3mm

MPN: 1935A150-125AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 160,628
5+ 136,533
20+ 128,502
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 150A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 150A Dày 3mm

MPN: 1935A150-150AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 193,824
2+ 164,751
10+ 155,060
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 15A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 15A Dày 3mm

MPN: 1935A150-15AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 19,703
25+ 16,748
50+ 15,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 200A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 200A Dày 3mm

MPN: 1935A150-200AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 292,985
2+ 249,038
10+ 234,388
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 20A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 20A Dày 3mm

MPN: 1935A150-20AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,416
25+ 20,753
50+ 19,532
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 250A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 250A Dày 3mm

MPN: 1935A150-250AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 410,350
2+ 348,798
4+ 328,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 25A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 25A Dày 3mm

MPN: 1935A150-25AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,127
25+ 24,758
50+ 23,302
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 32A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 32A Dày 3mm

MPN: 1935A150-32AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 34,053
25+ 28,945
50+ 27,242
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 40A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 40A Dày 3mm

MPN: 1935A150-40AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 40,264
25+ 34,225
50+ 32,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 50A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 50A Dày 3mm

MPN: 1935A150-50AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 57,611
10+ 48,970
20+ 46,089
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 65A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 65A Dày 3mm

MPN: 1935A150-65AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 79,028
10+ 67,174
20+ 63,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 80A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 80A Dày 3mm

MPN: 1935A150-80AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,951
10+ 76,459
20+ 71,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 90A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF ANSI150, 90A Dày 3mm

MPN: 1935A150-90AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,294
5+ 98,850
20+ 93,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 100A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 100A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-100AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 155,702
5+ 132,347
20+ 124,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 125A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 125A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-125AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 195,323
2+ 166,024
10+ 156,258
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 150A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 150A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-150AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 231,732
2+ 196,972
10+ 185,385
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 15A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 15A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-15AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,844
25+ 21,117
50+ 19,875
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 200A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 200A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-200AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 271,139
2+ 230,468
10+ 216,911
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 20A Dày 3mm

Ron Tombo No.1935 FF JIS10K, 20A Dày 3mm

MPN: 1935J10K-20AFF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 38,979
25+ 33,132
50+ 31,183
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày