MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ống Nối Ty Ren

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài
Xử Lý Bề Mặt

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M10 - 40mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M10 - 40mm

N25M10-40D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.000,00 ₫
50+ (Con) 13.500,00 ₫
500+ (Con) 11.700,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M10 - 40mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M10 - 40mm

N25M10-40H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 23.000,00 ₫
5+ (Con) 17.250,00 ₫
50+ (Con) 14.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M12 - 40mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M12 - 40mm

N25M12-40H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 27.000,00 ₫
5+ (Con) 20.250,00 ₫
50+ (Con) 17.550,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M12 - 45mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M12 - 45mm

N25M12-45D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 32.000,00 ₫
50+ (Con) 24.000,00 ₫
500+ (Con) 20.800,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M14 - 40mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M14 - 40mm

N25M14-40H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 39.000,00 ₫
5+ (Con) 29.250,00 ₫
50+ (Con) 25.350,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M14 - 60mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M14 - 60mm

N25M14-60D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 69.000,00 ₫
25+ (Con) 51.750,00 ₫
200+ (Con) 44.850,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M16 - 45mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M16 - 45mm

N25M16-45H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
5+ (Con) 1.500,00 ₫
50+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M16 - 65mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M16 - 65mm

N25M16-65D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
25+ (Con) 2.250,00 ₫
200+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M20 - 65mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M20 - 65mm

N25M20-65D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
25+ (Con) 2.250,00 ₫
200+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M6 - 30mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M6 - 30mm

N25M6-30D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.000,00 ₫
100+ (Con) 3.000,00 ₫
1000+ (Con) 2.600,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M6 - 40mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M6 - 40mm

N25M6-40H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.000,00 ₫
10+ (Con) 6.750,00 ₫
100+ (Con) 5.850,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M8 - 35mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Thép Mạ Kẽm M8 - 35mm

N25M8-35D2
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.000,00 ₫
50+ (Con) 7.500,00 ₫
500+ (Con) 6.500,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M8 - 40mmCategory: Ống Nối Ty Ren

Tán Nối Ty Tròn Inox 304 M8 - 40mm

N25M8-40H0
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.000,00 ₫
5+ (Con) 12.750,00 ₫
50+ (Con) 11.050,00 ₫
Mua tối thiểu 2
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày