MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Guzong Inox 316

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Guzong inox 316 DIN 975 M12x45Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x45

B09M1201045K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 16.800,00 ₫
20+ (Bộ) 13.440,00 ₫
100+ (Bộ) 11.760,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x50Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x50

B09M1201050K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 17.600,00 ₫
20+ (Bộ) 14.080,00 ₫
100+ (Bộ) 12.320,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x60Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x60

B09M1201060K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 19.600,00 ₫
20+ (Bộ) 15.680,00 ₫
100+ (Bộ) 13.720,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x65Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x65

B09M1201065K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 20.400,00 ₫
20+ (Bộ) 16.320,00 ₫
100+ (Bộ) 14.280,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x70Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x70

B09M1201070K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 21.200,00 ₫
20+ (Bộ) 16.960,00 ₫
100+ (Bộ) 14.840,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x80Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x80

B09M1201080K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 22.400,00 ₫
20+ (Bộ) 17.920,00 ₫
100+ (Bộ) 15.680,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x90Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x90

B09M1201090K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 25.000,00 ₫
20+ (Bộ) 20.000,00 ₫
100+ (Bộ) 17.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x100Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x100

B09M1201100K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 27.000,00 ₫
20+ (Bộ) 21.600,00 ₫
100+ (Bộ) 18.900,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x110Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x110

B09M1201110K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 29.200,00 ₫
20+ (Bộ) 23.360,00 ₫
100+ (Bộ) 20.440,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x120Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x120

B09M1201120K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 29.200,00 ₫
20+ (Bộ) 23.360,00 ₫
100+ (Bộ) 20.440,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x130Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x130

B09M1201130K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 32.200,00 ₫
20+ (Bộ) 25.760,00 ₫
100+ (Bộ) 22.540,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x140Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x140

B09M1201140K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 36.200,00 ₫
10+ (Bộ) 28.960,00 ₫
50+ (Bộ) 25.340,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x150Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x150

B09M1201150K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 36.200,00 ₫
10+ (Bộ) 28.960,00 ₫
50+ (Bộ) 25.340,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x160Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x160

B09M1201160K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 36.200,00 ₫
10+ (Bộ) 28.960,00 ₫
50+ (Bộ) 25.340,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x170Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x170

B09M1201170K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 41.600,00 ₫
10+ (Bộ) 33.280,00 ₫
50+ (Bộ) 29.120,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x180Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x180

B09M1201180K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 41.600,00 ₫
10+ (Bộ) 33.280,00 ₫
50+ (Bộ) 29.120,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x190Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x190

B09M1201190K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 41.600,00 ₫
10+ (Bộ) 33.280,00 ₫
50+ (Bộ) 29.120,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M12x200Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M12x200

B09M1201200K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 50.000,00 ₫
10+ (Bộ) 40.000,00 ₫
50+ (Bộ) 35.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M14x45Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M14x45

B09M1401045K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 22.400,00 ₫
20+ (Bộ) 17.920,00 ₫
100+ (Bộ) 15.680,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 316 DIN 975 M14x50Category: Guzong Inox 316

Guzong inox 316 DIN 975 M14x50

B09M1401050K10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 23.600,00 ₫
20+ (Bộ) 18.880,00 ₫
100+ (Bộ) 16.520,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày