MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Guzong Inox 304

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Guzong inox 304 DIN 975 M12x45Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x45

B09M1201045H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 13.800,00 ₫
20+ (Bộ) 11.040,00 ₫
100+ (Bộ) 9.660,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x50Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x50

B09M1201050H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 14.300,00 ₫
20+ (Bộ) 11.440,00 ₫
100+ (Bộ) 10.010,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x60Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x60

B09M1201060H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 15.500,00 ₫
20+ (Bộ) 12.400,00 ₫
100+ (Bộ) 10.850,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x65Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x65

B09M1201065H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 16.000,00 ₫
20+ (Bộ) 12.800,00 ₫
100+ (Bộ) 11.200,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x70Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x70

B09M1201070H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 16.600,00 ₫
20+ (Bộ) 13.280,00 ₫
100+ (Bộ) 11.620,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 13 Bộ
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x80Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x80

B09M1201080H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 17.300,00 ₫
20+ (Bộ) 13.840,00 ₫
100+ (Bộ) 12.110,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x90Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x90

B09M1201090H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 19.100,00 ₫
20+ (Bộ) 15.280,00 ₫
100+ (Bộ) 13.370,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 3 Bộ
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x100Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x100

B09M1201100H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 20.200,00 ₫
20+ (Bộ) 16.160,00 ₫
100+ (Bộ) 14.140,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 2 Bộ
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x110Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x110

B09M1201110H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 21.700,00 ₫
20+ (Bộ) 17.360,00 ₫
100+ (Bộ) 15.190,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x120Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x120

B09M1201120H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 21.700,00 ₫
20+ (Bộ) 17.360,00 ₫
100+ (Bộ) 15.190,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x130Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x130

B09M1201130H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 23.600,00 ₫
20+ (Bộ) 18.880,00 ₫
100+ (Bộ) 16.520,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x140Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x140

B09M1201140H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 26.100,00 ₫
10+ (Bộ) 20.880,00 ₫
50+ (Bộ) 18.270,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x150Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x150

B09M1201150H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 26.100,00 ₫
10+ (Bộ) 20.880,00 ₫
50+ (Bộ) 18.270,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x160Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x160

B09M1201160H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 26.100,00 ₫
10+ (Bộ) 20.880,00 ₫
50+ (Bộ) 18.270,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x170Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x170

B09M1201170H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 29.700,00 ₫
10+ (Bộ) 23.760,00 ₫
50+ (Bộ) 20.790,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x180Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x180

B09M1201180H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 29.700,00 ₫
10+ (Bộ) 23.760,00 ₫
50+ (Bộ) 20.790,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x190Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x190

B09M1201190H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 29.700,00 ₫
10+ (Bộ) 23.760,00 ₫
50+ (Bộ) 20.790,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M12x200Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M12x200

B09M1201200H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 35.000,00 ₫
10+ (Bộ) 28.000,00 ₫
50+ (Bộ) 24.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M14x45Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M14x45

B09M1401045H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 18.200,00 ₫
20+ (Bộ) 14.560,00 ₫
100+ (Bộ) 12.740,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Guzong inox 304 DIN 975 M14x50Category: Guzong Inox 304

Guzong inox 304 DIN 975 M14x50

B09M1401050H10
Số lượng Giá
1+ (Bộ) 19.000,00 ₫
20+ (Bộ) 15.200,00 ₫
100+ (Bộ) 13.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày