BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đặc Điểm

Loại

Phạm Vi Kẹp

Độ Phân Giải

Phạm Vi Đo

Dụng Cụ Đo Hữu Hồng

Dụng Cụ Đo Hữu Hồng

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

MPN: 103-129-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,020
2+ 1,065,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

MPN: 103-130-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,840
2+ 1,341,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

MPN: 103-137-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,620
2+ 802,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 191 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

MPN: 103-138-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,046,760
2+ 1,025,825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 63 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

MPN: 103-139-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,288,320
2+ 1,262,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 33 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

MPN: 103-140-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,780
2+ 1,433,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 66 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

MPN: 103-141-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,865,380
2+ 1,828,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

MPN: 103-142-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,106,940
2+ 2,064,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

MPN: 103-143-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,469,280
2+ 2,419,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

MPN: 103-144-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,657,160
2+ 2,604,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

MPN: 103-145-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,126,860
2+ 3,064,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 8 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

MPN: 103-146-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,341,580
2+ 3,274,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

MPN: 103-147-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,583,140
2+ 3,511,477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

MPN: 103-148-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,757,600
2+ 3,682,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

MPN: 103-149-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,059,340
2+ 4,958,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

MPN: 103-150-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,555,880
2+ 5,444,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

MPN: 104-135A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,609,560
2+ 5,497,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

MPN: 104-136A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,159,360
2+ 7,996,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

MPN: 104-139A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,361,500
2+ 4,274,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

MPN: 104-140A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,394,840
2+ 5,286,943
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết