BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Chiều Dài Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Chiều Dài Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Dùng Để Giữ Đường Kính Trục

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Chiều Rộng Thước

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Chiều Rộng Thước

Số Lá

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Độ Chính Xác

Hành Trình Cột

Độ Nhạy

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Bản Rộng

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Loại

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Kích Thước

Độ Phân Giải

Độ Phân Giải

Chiều Rộng

Đặc Điểm

Thương Hiệu

Kích Thước

Thương Hiệu

Loại

Thương Hiệu

Thương Hiệu

Lực Đo

Lực Đo

Điểm Tiếp Xúc

Loại

Loại

Kích Thước

Loại

Kích Thước

Độ Dày Thước

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Kích Thước

Xuất xứ

Xuất Xứ

Kích Thước Đế Đo

Lực Đo

Lực Từ

Thương Hiệu

Thương Hiệu

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Đặc Điểm

Dạng

Phạm Vi Kẹp

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Xuất Xứ

Độ Phân Giải

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Hình Dạng

Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Xuất Xứ

Cấu Trúc Song Song

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Xuất Xứ

Ứng Dụng

Xuất Xứ

Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Dụng Cụ Đo Hữu Hồng

Dụng Cụ Đo Hữu Hồng

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

MPN: 103-129-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,087,020
2+ 1,065,280
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

MPN: 103-130-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,368,840
2+ 1,341,463
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

MPN: 103-137-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 818,620
2+ 802,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 191 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

MPN: 103-138-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,046,760
2+ 1,025,825
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 63 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

MPN: 103-139-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,288,320
2+ 1,262,554
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 33 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

MPN: 103-140-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,780
2+ 1,433,525
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 66 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

MPN: 103-141-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,865,380
2+ 1,828,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 22 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

MPN: 103-142-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,106,940
2+ 2,064,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 15 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

MPN: 103-143-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,469,280
2+ 2,419,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

MPN: 103-144-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,657,160
2+ 2,604,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

MPN: 103-145-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,126,860
2+ 3,064,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 8 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10 (225-250mm/0.01mm)

MPN: 103-146-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,341,580
2+ 3,274,749
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

MPN: 103-147-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,583,140
2+ 3,511,477
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

MPN: 103-148-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,757,600
2+ 3,682,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

MPN: 103-149-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,059,340
2+ 4,958,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

MPN: 103-150-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,555,880
2+ 5,444,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

MPN: 104-135A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,609,560
2+ 5,497,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

MPN: 104-136A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,159,360
2+ 7,996,173
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

MPN: 104-139A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,361,500
2+ 4,274,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

MPN: 104-140A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,394,840
2+ 5,286,943
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết