BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phạm Vi Dòng

Kiểu Đo

Phạm Vi Đo (L-L)

Phạm Vi Đo (L-N)

Dải Đo Gián Tiếp

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 30A AC) BE 72x72

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 30A AC) BE 72x72

MPN: BE72-30A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 354,046
3+ 325,722
15+ 311,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A - 4000/5A AC) BE 72x72

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A - 4000/5A AC) BE 72x72

MPN: BE72-4000-5A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 354,046
3+ 325,722
15+ 311,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 72x72

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 72x72

MPN: BE72-500V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 364,210
3+ 335,073
15+ 320,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 72x72

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 72x72

MPN: BE72-65HZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,143,450
2+ 1,051,974
10+ 1,006,236
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 72x72

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 72x72

MPN: BE72-COS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,533,070
2+ 1,410,425
10+ 1,349,102
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A-5000/5A AC) BE 96x96

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A-5000/5A AC) BE 96x96

MPN: BE96-5000-5A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 354,046
3+ 325,722
15+ 311,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 96x96

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 96x96

MPN: BE96-500V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 364,210
3+ 335,073
15+ 320,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 50A AC) BE 96x96

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 50A AC) BE 96x96

MPN: BE96-50A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 354,046
3+ 325,722
15+ 311,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 96x96

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 96x96

MPN: BE96-65HZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,143,450
2+ 1,051,974
10+ 1,006,236
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 96x96

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 96x96

MPN: BE96-COS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,533,070
2+ 1,410,425
10+ 1,349,102
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo đa năng Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2

Đồng hồ đo đa năng Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2

MPN: CVM-C10-ITF-485-ICT2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,317,000
2+ 8,571,640
10+ 8,198,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Đo Đa Năng Vteke EA-C1

Đồng Hồ Đo Đa Năng Vteke EA-C1

MPN: EA-C1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,535,378
2+ 3,252,548
10+ 3,111,133
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Đo Vteke VK-M96

Đồng Hồ Đo Vteke VK-M96

MPN: VK-M96
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,109,030
2+ 1,940,308
10+ 1,855,946
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày