BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 30A AC) BE 72x72

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 30A AC) BE 72x72

MPN: BE72-30A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 212,428
3+ 195,433
15+ 186,936
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A - 4000/5A AC) BE 72x72

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A - 4000/5A AC) BE 72x72

MPN: BE72-4000-5A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 212,428
3+ 195,433
15+ 186,936
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 72x72

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 72x72

MPN: BE72-500V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,526
3+ 201,044
15+ 192,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 72x72

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 72x72

MPN: BE72-65HZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 686,070
2+ 631,185
10+ 603,742
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 72x72

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 72x72

MPN: BE72-COS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 919,842
2+ 846,255
10+ 809,461
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A-5000/5A AC) BE 96x96

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A-5000/5A AC) BE 96x96

MPN: BE96-5000-5A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 212,428
3+ 195,433
15+ 186,936
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 96x96

Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 96x96

MPN: BE96-500V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 218,526
3+ 201,044
15+ 192,303
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 50A AC) BE 96x96

Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 50A AC) BE 96x96

MPN: BE96-50A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 212,428
3+ 195,433
15+ 186,936
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 96x96

Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 96x96

MPN: BE96-65HZ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 686,070
2+ 631,185
10+ 603,742
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 96x96

Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 96x96

MPN: BE96-COS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 919,842
2+ 846,255
10+ 809,461
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng hồ đo đa năng Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2

Đồng hồ đo đa năng Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2

MPN: CVM-C10-ITF-485-ICT2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,590,200
2+ 5,142,984
10+ 4,919,376
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Đo Đa Năng Vteke EA-C1

Đồng Hồ Đo Đa Năng Vteke EA-C1

MPN: EA-C1
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,121,227
2+ 1,951,529
10+ 1,866,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đồng Hồ Đo Vteke VK-M96

Đồng Hồ Đo Vteke VK-M96

MPN: VK-M96
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,265,418
2+ 1,164,185
10+ 1,113,568
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày