BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 30A AC) BE 72x72

Mã sản phẩm: BE72-30A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 212,428 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A - 4000/5A AC) BE 72x72

Mã sản phẩm: BE72-4000-5A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 212,428 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 72x72

Mã sản phẩm: BE72-500V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 218,526 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 72x72

Mã sản phẩm: BE72-65HZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 686,070 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 72x72

Mã sản phẩm: BE72-COS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 919,842 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5/5A-5000/5A AC) BE 96x96

Mã sản phẩm: BE96-5000-5A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 212,428 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ Volt Taiwan Meters (300V - 500V AC) BE 96x96

Mã sản phẩm: BE96-500V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 218,526 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ Ampe Taiwan Meters (5A - 50A AC) BE 96x96

Mã sản phẩm: BE96-50A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 212,428 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ đo Hz Taiwan Meters (45Hz - 65Hz 220V) BE 96x96

Mã sản phẩm: BE96-65HZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 686,070 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ đo Cosφ Taiwan Meters BE 96x96

Mã sản phẩm: BE96-COS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 919,842 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng hồ đo đa năng Circutor CVM-C10-ITF-485-ICT2

Mã sản phẩm: CVM-C10-ITF-485-ICT2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,590,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Đo Đa Năng Vteke EA-C1

Mã sản phẩm: EA-C1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,121,227 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đồng Hồ Đo Vteke VK-M96

Mã sản phẩm: VK-M96
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,265,418 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.