BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Điện Cực

Điện Cực

Bộ giữ điện cực Omron (1 cực) BS-1

Bộ giữ điện cực Omron (1 cực) BS-1

MPN: BS-1-1P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,998
2+ 494,038
4+ 472,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giá đỡ cho thanh điện cực Omron F03-12

Giá đỡ cho thanh điện cực Omron F03-12

MPN: F03-12
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 225,302
2+ 207,278
10+ 198,266
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Sứ giữ điện cực Omron (3 cực) F03-14

Sứ giữ điện cực Omron (3 cực) F03-14

MPN: F03-14-3P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,640
5+ 93,509
20+ 89,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Sứ giữ điện cực Omron (5 cực) F03-14

Sứ giữ điện cực Omron (5 cực) F03-14

MPN: F03-14-5P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,640
5+ 93,509
20+ 89,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh điện cực Omron Inox 304 F03-60

Thanh điện cực Omron Inox 304 F03-60

MPN: F03-60-304
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,998
2+ 494,038
4+ 472,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh điện cực Omron Inox 316 F03-60

Thanh điện cực Omron Inox 316 F03-60

MPN: F03-60-316
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 76,230
10+ 70,132
20+ 67,082
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ giữ điện cực Omron (3 cực) PS-3S-AP

Bộ giữ điện cực Omron (3 cực) PS-3S-AP

MPN: PS-3S-AP
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 711,480
2+ 654,562
4+ 626,103
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ giữ điện cực Omron (4 cực) PS-4S

Bộ giữ điện cực Omron (4 cực) PS-4S

MPN: PS-4S-4P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 853,776
2+ 785,474
4+ 751,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ giữ điện cực Omron (5 cực) PS-5S

Bộ giữ điện cực Omron (5 cực) PS-5S

MPN: PS-5S-5P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 276,122
2+ 254,033
4+ 242,987
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày