BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Nhiệt Độ Hoạt Động

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Vật Liệu

Số Cực

Bộ giữ điện cực Omron (1 cực) BS-1

Bộ giữ điện cực Omron (1 cực) BS-1

MPN: BS-1-1P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,998
2+ 494,038
4+ 472,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Giá đỡ cho thanh điện cực Omron F03-12

Giá đỡ cho thanh điện cực Omron F03-12

MPN: F03-12
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 225,302
4+ 207,278
8+ 198,266
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Sứ giữ điện cực Omron (3 cực) F03-14

Sứ giữ điện cực Omron (3 cực) F03-14

MPN: F03-14-3P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 101,640
10+ 93,509
20+ 89,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Sứ giữ điện cực Omron (5 cực) F03-14

Sứ giữ điện cực Omron (5 cực) F03-14

MPN: F03-14-5P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 101,640
10+ 93,509
20+ 89,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh điện cực Omron Inox 304 F03-60

Thanh điện cực Omron Inox 304 F03-60

MPN: F03-60-304
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 536,998
2+ 494,038
4+ 472,558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh điện cực Omron Inox 316 F03-60

Thanh điện cực Omron Inox 316 F03-60

MPN: F03-60-316
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 76,230
10+ 70,132
20+ 67,082
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ giữ điện cực Omron (3 cực) PS-3S-AP

Bộ giữ điện cực Omron (3 cực) PS-3S-AP

MPN: PS-3S-AP
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 711,480
2+ 654,562
4+ 626,103
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ giữ điện cực Omron (4 cực) PS-4S

Bộ giữ điện cực Omron (4 cực) PS-4S

MPN: PS-4S-4P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 853,776
2+ 785,474
4+ 751,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ giữ điện cực Omron (5 cực) PS-5S

Bộ giữ điện cực Omron (5 cực) PS-5S

MPN: PS-5S-5P
Danh mục: Điện Cực
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 276,122
4+ 254,032
8+ 242,987
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày