BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Đường Kính Thân

Dây Xích

Dây Xích

Dây xích inox 201 D2mm

Dây xích inox 201 D2mm

MPN: 0202D020G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 11,990
10+ 10,791
100+ 9,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 201 D2.8mm

Dây xích inox 201 D2.8mm

MPN: 0202D028G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 16,940
10+ 15,246
100+ 13,552
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 201 D3.5mm

Dây xích inox 201 D3.5mm

MPN: 0202D035G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 30,910
10+ 27,819
100+ 24,728
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 m
Đặt hàng chẵn: 5 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 304 D4mm

Dây xích inox 304 D4mm

MPN: 0202D040H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 63,580
10+ 57,222
20+ 50,864
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 m
Đặt hàng chẵn: 2 m

Tồn kho: 3 m có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Dây xích inox 201 D4.8mm

Dây xích inox 201 D4.8mm

MPN: 0202D048G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,500
5+ 103,950
10+ 92,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 304 D5mm

Dây xích inox 304 D5mm

MPN: 0202D050H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 97,570
10+ 87,813
20+ 78,056
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 m
Đặt hàng chẵn: 2 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 201 D6mm

Dây xích inox 201 D6mm

MPN: 0202D060G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 105,160
5+ 94,644
10+ 84,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 304 D6mm

Dây xích inox 304 D6mm

MPN: 0202D060H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 133,870
5+ 120,483
20+ 107,096
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 201 D8mm

Dây xích inox 201 D8mm

MPN: 0202D080G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 105,160
5+ 94,644
10+ 84,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 304 D8mm

Dây xích inox 304 D8mm

MPN: 0202D080H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 247,280
5+ 222,552
10+ 197,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 201 D10mm

Dây xích inox 201 D10mm

MPN: 0202D100G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 199,870
5+ 179,883
15+ 159,896
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 304 D10mm

Dây xích inox 304 D10mm

MPN: 0202D100H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 369,820
5+ 332,838
10+ 295,856
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 2 ngày

Dây xích inox 304 D12mm

Dây xích inox 304 D12mm

MPN: 0202D120H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng
(M)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 490,050
2+ 441,045
5+ 392,040
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 2 ngày