MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Dây Xích

Dây Xích

Dây Xích Vật Liệu Inox 201 Inox 304 Đường Kính Thân 2 mm 2.8 mm 3.5 mm 4 mm 4.8 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính Thân (d)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Dây xích inox 201 D2mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D2mm

0202D020G0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 16.000,00 ₫
10+ (M) 11.200,00 ₫
100+ (M) 8.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 201 D2.8mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D2.8mm

0202D028G0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 22.000,00 ₫
10+ (M) 15.400,00 ₫
100+ (M) 12.100,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 201 D3.5mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D3.5mm

0202D035G0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 41.000,00 ₫
10+ (M) 28.700,00 ₫
100+ (M) 22.550,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 304 D4mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 304 D4mm

0202D040H0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 57.750,00 ₫
10+ (M) 51.975,00 ₫
20+ (M) 46.200,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 201 D4.8mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D4.8mm

0202D048G0
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 128.800,00 ₫
Mua tối thiểu 1 kg
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 304 D5mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 304 D5mm

0202D050H0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 88.660,00 ₫
10+ (M) 79.794,00 ₫
20+ (M) 70.928,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 201 D6mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D6mm

0202D060G0
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 117.300,00 ₫
Mua tối thiểu 1 kg
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 304 D6mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 304 D6mm

0202D060H0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 121.660,00 ₫
5+ (M) 109.494,00 ₫
20+ (M) 97.328,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 201 D8mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D8mm

0202D080G0
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 117.300,00 ₫
Mua tối thiểu 1 kg
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 304 D8mm Danh mục: Dây Xích

Dây xích inox 304 D8mm

0202D080H0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 224.840,00 ₫
5+ (M) 202.356,00 ₫
10+ (M) 179.872,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 201 D10mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 201 D10mm

0202D100G0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 178.000,00 ₫
5+ (M) 160.200,00 ₫
25+ (M) 142.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 304 D10mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 304 D10mm

0202D100H0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 336.160,00 ₫
5+ (M) 302.544,00 ₫
10+ (M) 268.928,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày
Dây xích inox 304 D12mmDanh mục: Dây Xích

Dây xích inox 304 D12mm

0202D120H0
Giá theo số lượng .
1+ (M) 430.000,00 ₫
2+ (M) 387.000,00 ₫
10+ (M) 344.000,00 ₫
Mua tối thiểu 1 m
Xuất kho trong 3 ngày