BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Đường Kính Thân (d)

Dây Xích

Dây Xích

Dây xích inox 201 D2mm

Dây xích inox 201 D2mm

MPN: 0202D020G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 16,000.00
>=10  (M) 11,200.00
>=100  (M) 8,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D2.8mm

Dây xích inox 201 D2.8mm

MPN: 0202D028G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 22,000.00
>=10  (M) 15,400.00
>=100  (M) 12,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D3.5mm

Dây xích inox 201 D3.5mm

MPN: 0202D035G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 41,000.00
>=10  (M) 28,700.00
>=100  (M) 22,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D4mm

Dây xích inox 304 D4mm

MPN: 0202D040H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 57,750.00
>=10  (M) 51,975.00
>=20  (M) 46,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D4.8mm

Dây xích inox 201 D4.8mm

MPN: 0202D048G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (KG) 128,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D5mm

Dây xích inox 304 D5mm

MPN: 0202D050H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 88,660.00
>=10  (M) 79,794.00
>=20  (M) 70,928.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D6mm

Dây xích inox 201 D6mm

MPN: 0202D060G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (KG) 117,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D6mm

Dây xích inox 304 D6mm

MPN: 0202D060H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 121,660.00
>=5  (M) 109,494.00
>=20  (M) 97,328.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D8mm

Dây xích inox 201 D8mm

MPN: 0202D080G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (KG) 117,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 kg

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D8mm

Dây xích inox 304 D8mm

MPN: 0202D080H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 224,840.00
>=5  (M) 202,356.00
>=10  (M) 179,872.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 201 D10mm

Dây xích inox 201 D10mm

MPN: 0202D100G0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 178,000.00
>=5  (M) 160,200.00
>=25  (M) 142,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D10mm

Dây xích inox 304 D10mm

MPN: 0202D100H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 336,160.00
>=5  (M) 302,544.00
>=10  (M) 268,928.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày

Dây xích inox 304 D12mm

Dây xích inox 304 D12mm

MPN: 0202D120H0
Danh mục: Dây Xích
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (M) 430,000.00
>=2  (M) 387,000.00
>=10  (M) 344,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 m

Xuất kho: trong 3 ngày