MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Dây Xích

Dây Xích Vật Liệu Inox 201 Inox 304 Đường Kính Thân 2 mm 2.8 mm 3.5 mm 4 mm 4.8 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Đường Kính Thân

Dây xích inox 201 D2mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D2mm

0202D020G0
Số lượng Giá
1+ (M) 16.000,00 ₫
10+ (M) 11.200,00 ₫
100+ (M) 8.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 201 D2.8mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D2.8mm

0202D028G0
Số lượng Giá
1+ (M) 22.000,00 ₫
10+ (M) 15.400,00 ₫
100+ (M) 12.100,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 201 D3.5mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D3.5mm

0202D035G0
Số lượng Giá
1+ (M) 41.000,00 ₫
10+ (M) 28.700,00 ₫
100+ (M) 22.550,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 304 D4mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 304 D4mm

0202D040H0
Số lượng Giá
1+ (M) 52.500,00 ₫
10+ (M) 47.250,00 ₫
20+ (M) 42.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 10 M
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 201 D4.8mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D4.8mm

0202D048G0
Số lượng Giá
1+ (KG) 128.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 304 D5mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 304 D5mm

0202D050H0
Số lượng Giá
1+ (M) 80.600,00 ₫
10+ (M) 72.540,00 ₫
20+ (M) 64.480,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 201 D6mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D6mm

0202D060G0
Số lượng Giá
1+ (KG) 117.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 304 D6mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 304 D6mm

0202D060H0
Số lượng Giá
1+ (M) 110.600,00 ₫
5+ (M) 99.540,00 ₫
20+ (M) 88.480,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 201 D8mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D8mm

0202D080G0
Số lượng Giá
1+ (KG) 117.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 304 D8mm Category: Dây Xích

Dây xích inox 304 D8mm

0202D080H0
Số lượng Giá
1+ (M) 204.400,00 ₫
5+ (M) 183.960,00 ₫
10+ (M) 163.520,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 201 D10mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 201 D10mm

0202D100G0
Số lượng Giá
1+ (M) 178.000,00 ₫
5+ (M) 160.200,00 ₫
25+ (M) 142.400,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 304 D10mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 304 D10mm

0202D100H0
Số lượng Giá
1+ (M) 305.600,00 ₫
5+ (M) 275.040,00 ₫
10+ (M) 244.480,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Dây xích inox 304 D12mmCategory: Dây Xích

Dây xích inox 304 D12mm

0202D120H0
Số lượng Giá
1+ (M) 388.800,00 ₫
2+ (M) 349.920,00 ₫
10+ (M) 311.040,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày