BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại

Đầu Gắn

Đầu Gắn

Kích Cỡ Đầu Cặp

Ứng Dụng

Thương Hiệu

Đầu Khoan

Đầu Khoan

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 1608571048

MPN: 1608571048
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 265,351
2+ 252,083
4+ 238,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

Đầu khoan có khóa 10mm Bosch 2608571078

MPN: 2608571078
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,999
2+ 110,200
10+ 104,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

Đầu khoan có khóa 13mm Bosch 2608571079

MPN: 2608571079
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 136,301
2+ 129,486
10+ 122,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

Đầu khoan SDS cho máy GBH 4DFE Bosch 2608572059

MPN: 2608572059
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 671,350
2+ 637,782
4+ 604,215
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

Đầu khoan kẹp cho GBH 2-26 DFR và 4-32 DFR Bosch 2608572212

MPN: 2608572212
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,196,250
2+ 1,136,438
4+ 1,076,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

Đầu khoan SDS cho máy GBH2-26DFR Bosch 2608572213

MPN: 2608572213
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 909,150
2+ 863,693
4+ 818,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

Đầu khoan có khóa 13mm cho khoan búa 2kg Bosch 2608572253

MPN: 2608572253
Danh mục: Đầu Khoan
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 136,301
2+ 129,486
10+ 122,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày