BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đánh dấu dây MHD EC-0

Đánh dấu dây MHD EC-0

MPN: EC-0-MHD
Danh mục: Đánh Dấu Dây
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 25,410
10+ 23,377
50+ 22,361
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Đánh dấu dây MHD EC-1

Đánh dấu dây MHD EC-1

MPN: EC-1-MHD
Danh mục: Đánh Dấu Dây
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 25,410
10+ 23,377
50+ 22,361
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Đánh dấu dây MHD EC-2

Đánh dấu dây MHD EC-2

MPN: EC-2-MHD
Danh mục: Đánh Dấu Dây
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 25,410
10+ 23,377
50+ 22,361
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Đánh dấu dây MHD EC-J

Đánh dấu dây MHD EC-J

MPN: EC-J-MHD
Danh mục: Đánh Dấu Dây
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 49,126
10+ 45,196
50+ 43,231
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Thẻ đeo MHD MS-65

Thẻ đeo MHD MS-65

MPN: MS-065-MHD
Danh mục: Thẻ Đeo
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,176
500+ 1,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thẻ đeo MHD MS-95

Thẻ đeo MHD MS-95

MPN: MS-095-MHD
Danh mục: Thẻ Đeo
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,372
500+ 1,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thẻ đeo MHD MS-130

Thẻ đeo MHD MS-130

MPN: MS-130-MHD
Danh mục: Thẻ Đeo
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,960
500+ 1,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 cái
Đặt hàng chẵn: 100 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thẻ đeo bằng thép SL-1089

Thẻ đeo bằng thép SL-1089

MPN: SL-1089
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 8,910
200+ 8,019
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 pcs
Đặt hàng chẵn: 20 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày

Thẻ đeo bằng thép SL-1989

Thẻ đeo bằng thép SL-1989

MPN: SL-1989
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
15+ 12,474
150+ 11,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 15 pcs
Đặt hàng chẵn: 15 pcs

Xuất kho: trong 5 ngày