BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Đánh dấu dây MHD EC-0

Mã sản phẩm: EC-0-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 30,492 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đánh dấu dây MHD EC-1

Mã sản phẩm: EC-1-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 30,492 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đánh dấu dây MHD EC-2

Mã sản phẩm: EC-2-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 Hộp / Chẵn 5 Hộp
Giá online: 30,492 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đánh dấu dây MHD EC-J

Mã sản phẩm: EC-J-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 Hộp / Chẵn 2 Hộp
Giá online: 49,126 đ / Hộp
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thẻ đeo MHD MS-65

Mã sản phẩm: MS-065-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,176 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thẻ đeo MHD MS-95

Mã sản phẩm: MS-095-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,372 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thẻ đeo MHD MS-130

Mã sản phẩm: MS-130-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,960 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.