Loading...

Cầu Đấu Điện

Cầu đấu điện còn được gọi với tên khác là domino điện. Ngoài ra, nhiều nơi còn gọi nó là thiết bị đầu cuối kết nối, tên tiếng anh (Terminal block). Đây chính là 1 mô đun được thiết kế với khung cách điện giúp cố định 2 hay nhiều dây điện với nhau.

350 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 15,275 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ
Giá: 15,275 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ
Giá: 15,688 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 156,880 đ

Cầu Đấu Togi 75A PT-80

Giá: 16,734 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,670 đ
Giá: 18,190 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,900 đ

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-12

Giá: 18,190 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,900 đ

Thanh Cầu Nối Ghim LEIPOLE JBS3-5

Giá: 18,948 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,740 đ

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB3-10

Giá: 19,402 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 194,020 đ
Giá: 20,463 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 102,315 đ

Cầu Đấu Togi 75A PTU-80

Giá: 20,918 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,590 đ

Đầu nối cáp 1 tầng JUK6N

Giá: 21,221 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,105 đ

Thanh Cầu Nối Ghim LEIPOLE JBS3-6

Giá: 21,221 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,105 đ
Giá: 23,087 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,435 đ
Giá: 24,603 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 123,015 đ

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-15

Giá: 25,011 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 125,055 đ

Đầu Nối Cáp E, 1 Tầng LEIPOLE JUSLKG5

Giá: 25,465 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 127,325 đ

Cầu Đấu 2 Tầng Togi 15A CTW-15S2

Giá: 26,148 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,740 đ

Thanh Cầu Nối Ghim LEIPOLE JBS4-5

Giá: 27,284 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,420 đ

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB3-12

Giá: 27,284 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,420 đ
Giá: 27,891 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,455 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn