BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Cầu Đấu Điện (Terminal Blocks)

Cầu Đấu Điện (Terminal Blocks)

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

Mã sản phẩm: AB-SS
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,093 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

Mã sản phẩm: ATP-JUK
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 9,317 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Che Dùng Cho (CTW-15S2, PUW-20) Togi CA-30

Mã sản phẩm: CA-30
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 159,236 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Che Dùng Cho (PT-20, PTU-10, PTU-20) Togi CA-34

Mã sản phẩm: CA-34
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 164,318 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Che Dùng Cho (PT-30, PT-40, PTU-30, PTU-40) Togi CA-36

Mã sản phẩm: CA-36
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 167,706 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Che Dùng Cho (PT-80, PTU-80) Togi CA-40

Mã sản phẩm: CA-40
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 169,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Che Dùng Cho (PT-90) Togi CA-60

Mã sản phẩm: CA-60
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 272,734 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Che Dùng Cho (PT-150) Togi CA-69

Mã sản phẩm: CA-69
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 287,980 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Nắp Chặn Cầu Đấu Dùng Cho (CTW-15S2) Togi PT-150L2

Mã sản phẩm: CTW-15L2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 23,716 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Cầu Đấu 2 Tầng Togi 15A CTW-15S2

Mã sản phẩm: CTW-15S2
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 42,350 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

Mã sản phẩm: D-JMTK
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,623 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

Mã sản phẩm: D-JPT1.5/4
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 7,623 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

Mã sản phẩm: D-JST2.5
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 6,607 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

Mã sản phẩm: D-JST4
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 7,792 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng che cho JUK16N

Mã sản phẩm: D-JUK16
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 5,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

Mã sản phẩm: D-JUK25
Đặt hàng tối thiểu: 50 Cái / Chẵn 50 Cái
Giá online: 3,253 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

Mã sản phẩm: D-JUK410
Đặt hàng tối thiểu: 25 Cái / Chẵn 25 Cái
Giá online: 3,930 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

Mã sản phẩm: D-JUKK3-5
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 9,317 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

Mã sản phẩm: D-JURTK-S
Đặt hàng tối thiểu: 20 Cái / Chẵn 20 Cái
Giá online: 5,963 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Thanh Rail Nhôm Togi DAS5-1000

Mã sản phẩm: DAS5-1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 194,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.