BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Cầu Đấu Điện (Terminal Blocks)

Cầu Đấu Điện (Terminal Blocks)

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

MPN: AB-SS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,470
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

MPN: ATP-JUK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,180
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

MPN: D-JMTK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 3,080
100+ 2,772
200+ 2,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

MPN: D-JPT1.5/4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 4,070
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

MPN: D-JST2.5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 3,300
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

MPN: D-JST4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 3,630
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK16N

Miếng che cho JUK16N

MPN: D-JUK16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,960
50+ 3,564
100+ 3,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

MPN: D-JUK25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 2,530
50+ 2,277
100+ 2,151
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

MPN: D-JUK410
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,080
50+ 2,772
100+ 2,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

MPN: D-JUKK3-5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 4,180
100+ 3,762
200+ 3,553
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

MPN: D-JURTK-S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 4,620
100+ 4,158
200+ 3,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh ray nhôm DIN35-09AL (dầy 0,9 m.m)

Thanh ray nhôm DIN35-09AL (dầy 0,9 m.m)

MPN: DIN35-09AL
Danh mục: Thanh Ray Nhôm
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 30,250
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh ray nhôm DIN35-10AL (dầy 1.0 m.m)

Thanh ray nhôm DIN35-10AL (dầy 1.0 m.m)

MPN: DIN35-10AL
Danh mục: Thanh Ray Nhôm
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 31,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh ray sắt xi DIN35-10ST (dầy 1.0 m.m)

Thanh ray sắt xi DIN35-10ST (dầy 1.0 m.m)

MPN: DIN35-10ST
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 28,930
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 5 ngày

Thanh ray sắt xi DIN35-12ST (dầy 1.2 m.m)

Thanh ray sắt xi DIN35-12ST (dầy 1.2 m.m)

MPN: DIN35-12ST
Mua với số lượng
(Cây)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 33,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cây

Xuất kho: trong 5 ngày

Miếng chặn cuối - Lắp DIN Rail 35mm LEIPOLE E-JUK

Miếng chặn cuối - Lắp DIN Rail 35mm LEIPOLE E-JUK

MPN: E-JUK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-10

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-10

MPN: EB10-10
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 38,060
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-12

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-12

MPN: EB10-12
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 50,710
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-15

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-15

MPN: EB10-15
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 76,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-6

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-6

MPN: EB10-6
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 22,220
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày