BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Cầu Đấu Điện (Terminal Blocks)

Cầu Đấu Điện (Terminal Blocks)

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

MPN: AB-SS
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 16,093
50+ 14,806
100+ 14,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

MPN: ATP-JUK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 9,317
100+ 8,572
200+ 8,199
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Che Dùng Cho (CTW-15S2, PUW-20) Togi CA-30

Nắp Che Dùng Cho (CTW-15S2, PUW-20) Togi CA-30

MPN: CA-30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,236
4+ 146,497
20+ 140,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Che Dùng Cho (PT-20, PTU-10, PTU-20) Togi CA-34

Nắp Che Dùng Cho (PT-20, PTU-10, PTU-20) Togi CA-34

MPN: CA-34
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 164,318
4+ 151,173
20+ 144,600
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Che Dùng Cho (PT-30, PT-40, PTU-30, PTU-40) Togi CA-36

Nắp Che Dùng Cho (PT-30, PT-40, PTU-30, PTU-40) Togi CA-36

MPN: CA-36
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 167,706
4+ 154,290
20+ 147,581
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Che Dùng Cho (PT-80, PTU-80) Togi CA-40

Nắp Che Dùng Cho (PT-80, PTU-80) Togi CA-40

MPN: CA-40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 169,400
4+ 155,848
20+ 149,072
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Che Dùng Cho (PT-90) Togi CA-60

Nắp Che Dùng Cho (PT-90) Togi CA-60

MPN: CA-60
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 272,734
4+ 250,915
20+ 240,006
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Che Dùng Cho (PT-150) Togi CA-69

Nắp Che Dùng Cho (PT-150) Togi CA-69

MPN: CA-69
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 287,980
4+ 264,942
20+ 253,422
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Nắp Chặn Cầu Đấu Dùng Cho (CTW-15S2) Togi PT-150L2

Nắp Chặn Cầu Đấu Dùng Cho (CTW-15S2) Togi PT-150L2

MPN: CTW-15L2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 23,716
50+ 21,819
250+ 20,870
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Cầu Đấu 2 Tầng Togi 15A CTW-15S2

Cầu Đấu 2 Tầng Togi 15A CTW-15S2

MPN: CTW-15S2
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 42,350
50+ 38,962
250+ 37,268
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

MPN: D-JMTK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,623
50+ 7,013
100+ 6,708
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

MPN: D-JPT1.5/4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 7,623
50+ 7,013
250+ 6,708
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

MPN: D-JST2.5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 6,607
30+ 6,078
100+ 5,814
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

MPN: D-JST4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 7,792
30+ 7,169
100+ 6,857
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK16N

Miếng che cho JUK16N

MPN: D-JUK16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 5,150
50+ 4,738
100+ 4,532
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

MPN: D-JUK25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,253
50+ 2,992
100+ 2,862
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

MPN: D-JUK410
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 3,930
50+ 3,616
100+ 3,459
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái
Đặt hàng chẵn: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

MPN: D-JUKK3-5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 9,317
100+ 8,572
200+ 8,199
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

MPN: D-JURTK-S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
20+ 5,963
100+ 5,486
200+ 5,248
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái
Đặt hàng chẵn: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Rail Nhôm Togi DAS5-1000

Thanh Rail Nhôm Togi DAS5-1000

MPN: DAS5-1000
Danh mục: Thanh Ray Nhôm
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 194,810
4+ 179,225
20+ 171,433
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày