BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Cảm Biến

Cảm Biến

Cảm biến quang dòng Omron E3JK-DR11-C

Mã sản phẩm: E3JK-DR11-C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,378,916 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3JK-DR12-C

Mã sản phẩm: E3JK-DR12-C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,378,916 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3JK-RR11-C

Mã sản phẩm: E3JK-RR11-C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,397,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3JK-RR12-C

Mã sản phẩm: E3JK-RR12-C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,397,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3JK-TR11-C

Mã sản phẩm: E3JK-TR11-C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,583,890 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ khuếch đại quang điện Omron E3NX-CA21

Mã sản phẩm: E3NX-CA21
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 6,715,016 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3Z-D61

Mã sản phẩm: E3Z-D61
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,639,792 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3Z-LS61

Mã sản phẩm: E3Z-LS61
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,373,294 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3Z-R61

Mã sản phẩm: E3Z-R61
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,678,754 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Cảm biến quang dòng Omron E3Z-T61

Mã sản phẩm: E3Z-T61
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,046,352 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.