BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Đầu (d1)

Size Ren (d)

Khóa (S)

Vật Liệu

Chiều Dài (L2)

Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x10

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x10

MPN: MP139A6.5-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,500.00
>=20  (Con) 13,125.00
>=200  (Con) 11,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x15

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x15

MPN: MP139A6.5-15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,500.00
>=20  (Con) 13,125.00
>=200  (Con) 11,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x20

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x20

MPN: MP139A6.5-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,500.00
>=20  (Con) 13,125.00
>=200  (Con) 11,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x25

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x25

MPN: MP139A6.5-25
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,500.00
>=20  (Con) 13,125.00
>=200  (Con) 11,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x30

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x30

MPN: MP139A6.5-30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 17,500.00
>=20  (Con) 13,125.00
>=200  (Con) 11,375.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x35

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x35

MPN: MP139A6.5-35
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 18,900.00
>=20  (Con) 14,175.00
>=200  (Con) 12,285.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x40

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x40

MPN: MP139A6.5-40
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 19,800.00
>=20  (Con) 14,850.00
>=200  (Con) 12,870.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x45

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x45

MPN: MP139A6.5-45
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 21,400.00
>=20  (Con) 16,050.00
>=200  (Con) 13,910.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x50

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x50

MPN: MP139A6.5-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 23,900.00
>=20  (Con) 17,925.00
>=200  (Con) 15,535.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x55

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x55

MPN: MP139A6.5-55
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 24,800.00
>=10  (Con) 18,600.00
>=100  (Con) 16,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x60

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x60

MPN: MP139A6.5-60
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 24,800.00
>=10  (Con) 18,600.00
>=100  (Con) 16,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x65

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x65

MPN: MP139A6.5-65
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 24,800.00
>=10  (Con) 18,600.00
>=100  (Con) 16,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x70

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x70

MPN: MP139A6.5-70
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 27,400.00
>=10  (Con) 20,550.00
>=100  (Con) 17,810.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x75

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x75

MPN: MP139A6.5-75
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 29,900.00
>=10  (Con) 22,425.00
>=100  (Con) 19,435.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x80

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x80

MPN: MP139A6.5-80
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 29,900.00
>=10  (Con) 22,425.00
>=100  (Con) 19,435.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x10

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x10

MPN: MP139B10-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 21,400.00
>=20  (Con) 16,050.00
>=200  (Con) 13,910.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x100

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x100

MPN: MP139B10-100
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 33,800.00
>=10  (Con) 25,350.00
>=100  (Con) 21,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x110

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x110

MPN: MP139B10-110
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 33,800.00
>=10  (Con) 25,350.00
>=100  (Con) 21,970.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x120

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x120

MPN: MP139B10-120
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 34,700.00
>=10  (Con) 26,025.00
>=100  (Con) 22,555.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x16

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x16

MPN: MP139B10-16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 22,300.00
>=20  (Con) 16,725.00
>=200  (Con) 14,495.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 con

Xuất kho: trong 21 ngày