MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Vai hay còn gọi là bulong dẫn hướng có tên Tiếng Anh là Should Bolt Screw. Được chế tạo bằng vật liệu bằng thép cường độ cao 12.9 hoặc là inox chống gỉ sét. Bulong dẫn hướng được sử dụng trong các trường hợp dẫn hướng cho chi tiết quay như bạc đạn hoặc dẫn hướng chi tiết trượt như ổ bi trượt.

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính Đầu (d1)
Chiều Dài (L2)
Đường Kính (D)
Chiều Cao Đầu (K)
Khóa (S)
Size Ren (d)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x10Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x10

MP139A6.5-10
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x15Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x15

MP139A6.5-15
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x20Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x20

MP139A6.5-20
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x25Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x25

MP139A6.5-25
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x30Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x30

MP139A6.5-30
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 17.500,00 ₫
20+ (Con) 13.125,00 ₫
200+ (Con) 11.375,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x35Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x35

MP139A6.5-35
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 18.900,00 ₫
20+ (Con) 14.175,00 ₫
200+ (Con) 12.285,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x40Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x40

MP139A6.5-40
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 19.800,00 ₫
20+ (Con) 14.850,00 ₫
200+ (Con) 12.870,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x45Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x45

MP139A6.5-45
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 21.400,00 ₫
20+ (Con) 16.050,00 ₫
200+ (Con) 13.910,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x50Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x50

MP139A6.5-50
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 23.900,00 ₫
20+ (Con) 17.925,00 ₫
200+ (Con) 15.535,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x55Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x55

MP139A6.5-55
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 24.800,00 ₫
10+ (Con) 18.600,00 ₫
100+ (Con) 16.120,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x60Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x60

MP139A6.5-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 24.800,00 ₫
10+ (Con) 18.600,00 ₫
100+ (Con) 16.120,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x65Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x65

MP139A6.5-65
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 24.800,00 ₫
10+ (Con) 18.600,00 ₫
100+ (Con) 16.120,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x70Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x70

MP139A6.5-70
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 27.400,00 ₫
10+ (Con) 20.550,00 ₫
100+ (Con) 17.810,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x75Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x75

MP139A6.5-75
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 29.900,00 ₫
10+ (Con) 22.425,00 ₫
100+ (Con) 19.435,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x80Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Inox DIN7379 D6.5x80

MP139A6.5-80
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 29.900,00 ₫
10+ (Con) 22.425,00 ₫
100+ (Con) 19.435,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x10Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x10

MP139B10-10
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 21.400,00 ₫
20+ (Con) 16.050,00 ₫
200+ (Con) 13.910,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x100Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x100

MP139B10-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 33.800,00 ₫
10+ (Con) 25.350,00 ₫
100+ (Con) 21.970,00 ₫
Mua tối thiểu 5 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x110Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x110

MP139B10-110
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 33.800,00 ₫
10+ (Con) 25.350,00 ₫
100+ (Con) 21.970,00 ₫
Mua tối thiểu 5 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x120Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x120

MP139B10-120
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 34.700,00 ₫
10+ (Con) 26.025,00 ₫
100+ (Con) 22.555,00 ₫
Mua tối thiểu 5 con
Xuất kho trong 21 ngày
Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x16Danh mục: Bulong Vai - Bulong Dẫn Hướng

Bulong Dẫn Hướng Thép DIN7379 D10x16

MP139B10-16
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 22.300,00 ₫
20+ (Con) 16.725,00 ₫
200+ (Con) 14.495,00 ₫
Mua tối thiểu 10 con
Xuất kho trong 21 ngày