BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Bộ phát xung (encoder) Omron 1000P/R 2M E6B2-CWZ1X1000

Mã sản phẩm: E6B2-CWZ1X1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 3,799,642 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ phát xung (encoder) Omron 2000P/R 2M OMS E6B2-CWZ1X2000

Mã sản phẩm: E6B2-CWZ1X2000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 3,394,776 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ phát xung (encoder) Omron 360P/R 0.5M OMS E6B2-CWZ6C

Mã sản phẩm: E6B2-CWZ6C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 2,874,718 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.