BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bộ nguồn xung Omron 300W-12.5A-24VDC S8FS-C35024

Bộ nguồn xung Omron 300W-12.5A-24VDC S8FS-C35024

MPN: S8FS-C35024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,390,774
2+ 1,279,513
4+ 1,223,881
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 300W-12.5A-24VDC S8FS-C35024J

Bộ nguồn xung Omron 300W-12.5A-24VDC S8FS-C35024J

MPN: S8FS-C35024J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,428,042
2+ 1,313,799
4+ 1,256,677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 60W-2.5A-24VDC S8VK-C06024

Bộ nguồn xung Omron 60W-2.5A-24VDC S8VK-C06024

MPN: S8VK-C06024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,253,560
2+ 1,153,275
4+ 1,103,133
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 60W-55A-25VDC S8VK-C12024

Bộ nguồn xung Omron 60W-55A-25VDC S8VK-C12024

MPN: S8VK-C12024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,660,120
2+ 1,527,311
4+ 1,460,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 60W-10A-26VDC S8VK-C24024

Bộ nguồn xung Omron 60W-10A-26VDC S8VK-C24024

MPN: S8VK-C24024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,376,142
2+ 3,106,051
4+ 2,971,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 60W-20A-27VDC S8VK-C48024

Bộ nguồn xung Omron 60W-20A-27VDC S8VK-C48024

MPN: S8VK-C48024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,922,224
2+ 5,448,447
4+ 5,211,557
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 30 ngày