BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Bộ Nguồn Xung

Bộ Nguồn Xung

Đế gắn thanh Rail Omron S82Y-FSC050DIN

Mã sản phẩm: S82Y-FSC050DIN
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 91,476 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đế gắn thanh Rail Omron S82Y-FSC150DIN

Mã sản phẩm: S82Y-FSC150DIN
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 94,864 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ nguồn xung Omron 35W - 12VDC gắn mặt trên S8FS-C03512

Mã sản phẩm: S8FS-C03512
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 465,850 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ nguồn xung Omron 35W - 12VDC gắn thanh rail S8FS-C03512J

Mã sản phẩm: S8FS-C03512J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 465,850 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ nguồn xung Omron 35W-1.5A-24VDC S8FS-C03524

Mã sản phẩm: S8FS-C03524
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 445,522 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 35W-1.5A-24VDC S8FS-C03524J

Mã sản phẩm: S8FS-C03524J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 464,156 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 50W-6A-12VDC S8FS-C05012

Mã sản phẩm: S8FS-C05012
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 484,484 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 50W-6A-12VDC S8FS-C05012J

Mã sản phẩm: S8FS-C05012J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 503,118 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/08.
Bộ nguồn xung Omron 50W-3A-24VDC S8FS-C05024

Mã sản phẩm: S8FS-C05024
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 482,790 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 50W-3A-24VDC S8FS-C05024J

Mã sản phẩm: S8FS-C05024J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 521,752 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 75W-3.2A-24VDC S8FS-C07524

Mã sản phẩm: S8FS-C07524
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 540,386 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 75W - 24VDC gắn thanh rail S8FS-C07524J

Mã sản phẩm: S8FS-C07524J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 540,386 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Bộ nguồn xung Omron 100W-8.5A-12VDC S8FS-C10012

Mã sản phẩm: S8FS-C10012
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 614,922 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 100W-8.6A-12VDC S8FS-C10012J

Mã sản phẩm: S8FS-C10012J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 633,556 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 100W-4.5A-24VDC S8FS-C10024

Mã sản phẩm: S8FS-C10024
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 560,714 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 100W-4.5A-24VDC S8FS-C10024J

Mã sản phẩm: S8FS-C10024J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 579,348 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 150W-12.5A-12VDC S8FS-C15012

Mã sản phẩm: S8FS-C15012
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 950,334 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 150W-12.5A-12VDC S8FS-C15012J

Mã sản phẩm: S8FS-C15012J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,006,236 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 150W-6.5A-24VDC S8FS-C15024

Mã sản phẩm: S8FS-C15024
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 770,770 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ nguồn xung Omron 150W-6.5A-24VDC S8FS-C15024J

Mã sản phẩm: S8FS-C15024J
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 850,388 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.