BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Bộ Nguồn Xung

Bộ Nguồn Xung

Đế gắn thanh Rail Omron S82Y-FSC050DIN

Đế gắn thanh Rail Omron S82Y-FSC050DIN

MPN: S82Y-FSC050DIN
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 86,394
10+ 79,483
50+ 76,027
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Đế gắn thanh Rail Omron S82Y-FSC150DIN

Đế gắn thanh Rail Omron S82Y-FSC150DIN

MPN: S82Y-FSC150DIN
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 94,864
10+ 87,275
50+ 83,480
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Bộ nguồn xung Omron 35W - 12VDC gắn mặt trên S8FS-C03512

Bộ nguồn xung Omron 35W - 12VDC gắn mặt trên S8FS-C03512

MPN: S8FS-C03512
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 465,850
2+ 428,582
10+ 409,948
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Bộ nguồn xung Omron 35W - 12VDC gắn thanh rail S8FS-C03512J

Bộ nguồn xung Omron 35W - 12VDC gắn thanh rail S8FS-C03512J

MPN: S8FS-C03512J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 465,850
2+ 428,582
10+ 409,948
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Bộ nguồn xung Omron 35W-1.5A-24VDC S8FS-C03524

Bộ nguồn xung Omron 35W-1.5A-24VDC S8FS-C03524

MPN: S8FS-C03524
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 445,522
2+ 409,881
10+ 392,059
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 35W-1.5A-24VDC S8FS-C03524J

Bộ nguồn xung Omron 35W-1.5A-24VDC S8FS-C03524J

MPN: S8FS-C03524J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 464,156
2+ 427,024
10+ 408,457
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 50W-6A-12VDC S8FS-C05012

Bộ nguồn xung Omron 50W-6A-12VDC S8FS-C05012

MPN: S8FS-C05012
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 484,484
2+ 445,726
10+ 426,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 50W-6A-12VDC S8FS-C05012J

Bộ nguồn xung Omron 50W-6A-12VDC S8FS-C05012J

MPN: S8FS-C05012J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 503,118
2+ 462,869
10+ 442,744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 30 ngày

Bộ nguồn xung Omron 50W-3A-24VDC S8FS-C05024

Bộ nguồn xung Omron 50W-3A-24VDC S8FS-C05024

MPN: S8FS-C05024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 482,790
2+ 444,167
10+ 424,855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 50W-3A-24VDC S8FS-C05024J

Bộ nguồn xung Omron 50W-3A-24VDC S8FS-C05024J

MPN: S8FS-C05024J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 521,752
2+ 480,012
10+ 459,142
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 75W-3.2A-24VDC S8FS-C07524

Bộ nguồn xung Omron 75W-3.2A-24VDC S8FS-C07524

MPN: S8FS-C07524
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 540,386
2+ 497,155
10+ 475,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 75W - 24VDC gắn thanh rail S8FS-C07524J

Bộ nguồn xung Omron 75W - 24VDC gắn thanh rail S8FS-C07524J

MPN: S8FS-C07524J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 540,386
2+ 497,155
10+ 475,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 1 ngày

Bộ nguồn xung Omron 100W-8.5A-12VDC S8FS-C10012

Bộ nguồn xung Omron 100W-8.5A-12VDC S8FS-C10012

MPN: S8FS-C10012
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 614,922
2+ 565,729
10+ 541,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 100W-8.6A-12VDC S8FS-C10012J

Bộ nguồn xung Omron 100W-8.6A-12VDC S8FS-C10012J

MPN: S8FS-C10012J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 633,556
2+ 582,872
10+ 557,529
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 100W-4.5A-24VDC S8FS-C10024

Bộ nguồn xung Omron 100W-4.5A-24VDC S8FS-C10024

MPN: S8FS-C10024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 560,714
2+ 515,857
10+ 493,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 100W-4.5A-24VDC S8FS-C10024J

Bộ nguồn xung Omron 100W-4.5A-24VDC S8FS-C10024J

MPN: S8FS-C10024J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 579,348
2+ 533,000
10+ 509,826
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 150W-12.5A-12VDC S8FS-C15012

Bộ nguồn xung Omron 150W-12.5A-12VDC S8FS-C15012

MPN: S8FS-C15012
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 950,334
2+ 874,308
10+ 836,294
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 150W-12.5A-12VDC S8FS-C15012J

Bộ nguồn xung Omron 150W-12.5A-12VDC S8FS-C15012J

MPN: S8FS-C15012J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,006,236
2+ 925,737
10+ 885,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 150W-6.5A-24VDC S8FS-C15024

Bộ nguồn xung Omron 150W-6.5A-24VDC S8FS-C15024

MPN: S8FS-C15024
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 770,770
2+ 709,109
10+ 678,278
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bộ nguồn xung Omron 150W-6.5A-24VDC S8FS-C15024J

Bộ nguồn xung Omron 150W-6.5A-24VDC S8FS-C15024J

MPN: S8FS-C15024J
Danh mục: Bộ Nguồn Xung
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 850,388
2+ 782,357
10+ 748,341
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày