Tiêu Chuẩn DIN6799

Phe gài trục chữ E hay còn gọi là Phe Gài 3 Càng Hoặc Phe Gài 3 Chấu được sử dụng để chặn vòng trong bạc đạc.

1000 adet/kg
d2d1n
min.
md3 maxsa1
daa
1.21.42.00.60.34+ 0.04
-0
2.900.3 ± 0.021.01 ± 0.040.009
1.52.02.50.80.443.900.41.280.021
1.92.53.01.00.5+ 0.05
-0
4.400.51.610.040
2.33.04.01.00.645.900.61.940.069
3.24.05.01.00.646.900.62.700.088
4.05.07.01.20.748.850.73.34 ± 0.0480.158
5.06.08.01.20.7410.850.74.110.236
6.07.09.01.20.7411.800.75.260.255
7.08.0111.50.9413.800.95.840.474
8.09.0121.81.05+ 0.08
-0
15.751.0 ± 0.036.52 ± 0.0580.660
9.010142.01.1518.201.17.631.000
1011152.01.2519.701.28.321.120
1213182.51.3522.701.310.45 ± 0.071.770
1516243.01.5528.701.512.613.370
1920313.51.0836.501.7515.926.420
2425384.02.0543.502.021.88 ± 0.0848.550
3032424.52.5551.502.525.8014.440