BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D10.5

MPN: 1103N1105
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 239,085
5+ 227,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.0

MPN: 1103N1110
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 265,650
5+ 252,368
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D11.5

MPN: 1103N1115
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 289,685
5+ 275,201
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.0

MPN: 1103N1120
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 313,721
5+ 298,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.5

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D12.5

MPN: 1103N1125
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 339,020
2+ 322,069
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D13.0

Mũi Khoan Inox List 6520 Nachi D13.0

MPN: 1103N1130
Mua với số lượng
(Mũi)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 365,585
2+ 347,306
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 mũi

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D7.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D7.0

MPN: 1103N2070
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 359,260
10+ 337,704
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D7.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D7.2

MPN: 1103N2072
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 379,500
10+ 356,730
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D8.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D8.0

MPN: 1103N2080
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,740
10+ 375,756
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D8.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D8.2

MPN: 1103N2082
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 419,980
10+ 394,781
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D9.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D9.0

MPN: 1103N2090
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 444,070
5+ 417,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D9.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D9.2

MPN: 1103N2092
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 465,520
5+ 437,589
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D10.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D10.0

MPN: 1103N2100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 489,500
5+ 460,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D10.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D10.2

MPN: 1103N2102
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 521,180
5+ 489,909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D11.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D11.0

MPN: 1103N2110
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 549,010
5+ 516,069
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D11.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D11.2

MPN: 1103N2112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 576,840
5+ 542,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D12.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D12.0

MPN: 1103N2120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 613,470
5+ 576,662
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D12.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D12.2

MPN: 1103N2122
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 643,830
5+ 605,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D13.0

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D13.0

MPN: 1103N2130
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 667,920
5+ 627,845
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D13.2

Mũi Khoan chuôi col Nachi List 602 D13.2

MPN: 1103N2132
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 699,490
5+ 657,521
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày