BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (L1)

Kích Thước (L)

Kích Thước (h)

Size (M)

Vật Liệu

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x100mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x100mm (UABL)

MPN: HA03AA20L100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 123,530
10+ 111,177
50+ 98,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x112mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x112mm (UABL)

MPN: HA03AA20L112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 143,990
10+ 129,591
50+ 115,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x120mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x120mm (UABL)

MPN: HA03AA20L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 151,030
10+ 135,927
50+ 120,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x128mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x128mm (UABL)

MPN: HA03AA20L128
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 157,740
10+ 141,966
50+ 126,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x160mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M6x160mm (UABL)

MPN: HA03AA20L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x112mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x112mm (UABL)

MPN: HA03AA26L112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 205,810
10+ 185,229
50+ 164,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x120mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x120mm (UABL)

MPN: HA03AA26L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 212,630
10+ 191,367
50+ 170,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x128mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x128mm (UABL)

MPN: HA03AA26L128
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 233,310
10+ 209,979
50+ 186,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x160mm (UABL)

Tay cầm loại hình ovan đánh bóng mài M8x160mm (UABL)

MPN: HA03AA26L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 260,700
10+ 234,630
50+ 208,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x100mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x100mm (UABR)

MPN: HA03BA20L100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 151,030
10+ 135,927
50+ 120,824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x112mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x112mm (UABR)

MPN: HA03BA20L112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 171,380
10+ 154,242
50+ 137,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x120mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x120mm (UABR)

MPN: HA03BA20L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 178,420
10+ 160,578
50+ 142,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x128mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x128mm (UABR)

MPN: HA03BA20L128
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 198,880
10+ 178,992
50+ 159,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x160mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M6x160mm (UABR)

MPN: HA03BA20L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 219,450
10+ 197,505
50+ 175,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x112mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x112mm (UABR)

MPN: HA03BA26L112
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 233,310
10+ 209,979
50+ 186,648
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x120mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x120mm (UABR)

MPN: HA03BA26L120
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 240,130
10+ 216,117
50+ 192,104
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x128mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x128mm (UABR)

MPN: HA03BA26L128
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 260,700
10+ 234,630
50+ 208,560
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x160mm (UABR)

Tay cầm loại hình ovan phủ tĩnh điện M8x160mm (UABR)

MPN: HA03BA26L160
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 288,090
10+ 259,281
50+ 230,472
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày