Nhà phân phối chính thức dụng cụ cầm tay thương hiệu Stanley

IvyERP
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Inox 316 DIN934

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren

Tán inox 316 DIN934 M3 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M3

N01M0301K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
100+ (Con) 900,00 ₫
1000+ (Con) 780,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Tán inox 316 DIN934 M4 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M4

N01M0401K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
100+ (Con) 900,00 ₫
1000+ (Con) 780,00 ₫
Đang còn 800 Con
Thời gian xuất kho
15 ngày
Tán inox 316 DIN934 M5 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M5

N01M0501K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.200,00 ₫
100+ (Con) 900,00 ₫
1000+ (Con) 780,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
15 ngày
Tán inox 316 DIN934 M6 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M6

N01M0601K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 800,00 ₫
100+ (Con) 600,00 ₫
1000+ (Con) 520,00 ₫
Đang còn 85 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M6x10 Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M6x10

B01M0601010TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.500,00 ₫
100+ (Con) 1.125,00 ₫
1000+ (Con) 975,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M8 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M8

N01M0801K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.600,00 ₫
100+ (Con) 1.200,00 ₫
1000+ (Con) 1.040,00 ₫
Đang còn 4436 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M8x16 Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M8x16

B01M0801016TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.400,00 ₫
100+ (Con) 2.550,00 ₫
1000+ (Con) 2.210,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M10 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M10

N01M1001K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.600,00 ₫
100+ (Con) 2.700,00 ₫
1000+ (Con) 2.340,00 ₫
Đang còn 20 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M10x20 Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M10x20

B01M1001020TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.000,00 ₫
50+ (Con) 5.250,00 ₫
500+ (Con) 4.550,00 ₫
Đang còn 30 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M12 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M12

N01M1201K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.400,00 ₫
50+ (Con) 4.050,00 ₫
500+ (Con) 3.510,00 ₫
Đang còn 64160 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M12x30Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M12x30

B01M1201030TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.200,00 ₫
25+ (Con) 9.150,00 ₫
250+ (Con) 7.930,00 ₫
Đang còn 4 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M14 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M14

N01M1401K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.000,00 ₫
50+ (Con) 6.000,00 ₫
250+ (Con) 5.200,00 ₫
500+ (Con) 5.200,00 ₫
Đang còn 327 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M14x30 Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M14x30

B01M1401030TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.600,00 ₫
10+ (Con) 13.950,00 ₫
100+ (Con) 12.090,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M16 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M16

N01M1601K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.400,00 ₫
50+ (Con) 7.800,00 ₫
250+ (Con) 6.760,00 ₫
500+ (Con) 6.760,00 ₫
Đang còn 32049 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M16x30 Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M16x30

B01M1601030TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 25.100,00 ₫
10+ (Con) 18.825,00 ₫
100+ (Con) 16.315,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M18 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M18

N01M1801K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 15.700,00 ₫
25+ (Con) 11.775,00 ₫
100+ (Con) 10.205,00 ₫
250+ (Con) 10.205,00 ₫
Đang còn 46 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M20 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M20

N01M2001K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 19.100,00 ₫
25+ (Con) 14.325,00 ₫
100+ (Con) 12.415,00 ₫
250+ (Con) 12.415,00 ₫
Đang còn 1 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Bulong inox 316 DIN933 M20x50 Category: Bulong Inox 316

Bulong inox 316 DIN933 M20x50

B01M2001050TK00
Số lượng Giá
1+ (Con) 57.200,00 ₫
5+ (Con) 42.900,00 ₫
50+ (Con) 37.180,00 ₫
Đang còn 2 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M22 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M22

N01M2201K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 25.200,00 ₫
10+ (Con) 18.900,00 ₫
100+ (Con) 16.380,00 ₫
Đang còn 27 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M24 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M24

N01M2401K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 34.400,00 ₫
10+ (Con) 25.800,00 ₫
100+ (Con) 22.360,00 ₫
Đang còn 122 Con
Thời gian xuất kho
2 ngày
Tán inox 316 DIN934 M27 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M27

N01M2701K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 55.200,00 ₫
10+ (Con) 41.400,00 ₫
100+ (Con) 35.880,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
30 ngày
Tán inox 316 DIN934 M30 Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M30

N01M3001K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 108.100,00 ₫
10+ (Con) 81.075,00 ₫
50+ (Con) 70.265,00 ₫
100+ (Con) 70.265,00 ₫
Đang còn 13 Con
Thời gian xuất kho
30 ngày
Tán inox 316 DIN934 M39Category: Tán Inox 316 DIN934

Tán inox 316 DIN934 M39

N01M3901K00
Số lượng Giá
1+ (Con) 241.500,00 ₫
5+ (Con) 181.125,00 ₫
25+ (Con) 156.975,00 ₫
Hàng nhập
Thời gian xuất kho
30 ngày