BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài Chân

Loại Sản Phẩm

Đường Kính (D)

Rivet

Rivet

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 6mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 6mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932006B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 100,000.00
>=5  (Bịch) 90,000.00
>=10  (Bịch) 80,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 102,000.00
>=5  (Bịch) 91,800.00
>=10  (Bịch) 81,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 104,000.00
>=5  (Bịch) 93,600.00
>=10  (Bịch) 83,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 106,000.00
>=5  (Bịch) 95,400.00
>=10  (Bịch) 84,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 16mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 16mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932016B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 118,000.00
>=5  (Bịch) 106,200.00
>=10  (Bịch) 94,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 19mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 19mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932019B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 136,000.00
>=5  (Bịch) 122,400.00
>=10  (Bịch) 108,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 137,000.00
>=5  (Bịch) 123,300.00
>=10  (Bịch) 109,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 141,000.00
>=5  (Bịch) 126,900.00
>=10  (Bịch) 112,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 147,000.00
>=5  (Bịch) 132,300.00
>=10  (Bịch) 117,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 16mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 16mm Lg. Pack 500

MPN: V0942016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 107,000.00
>=5  (Bịch) 96,300.00
>=10  (Bịch) 85,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 19mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 19mm Lg. Pack 500

MPN: V0942019B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 113,000.00
>=5  (Bịch) 101,700.00
>=10  (Bịch) 90,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 10mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 10mm Lg. Pack 500

MPN: V0948010B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 113,000.00
>=5  (Bịch) 101,700.00
>=10  (Bịch) 90,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 12.7mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 12.7mm Lg. Pack 500

MPN: V0948012B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 117,000.00
>=5  (Bịch) 105,300.00
>=10  (Bịch) 93,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 16mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 16mm Lg. Pack 500

MPN: V0948016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 127,000.00
>=5  (Bịch) 114,300.00
>=10  (Bịch) 101,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 19mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 19mm Lg. Pack 500

MPN: V0948020B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 143,000.00
>=5  (Bịch) 128,700.00
>=10  (Bịch) 114,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1040010H1000
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 488,000.00
>=5  (Bịch) 453,840.00
>=10  (Bịch) 439,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

MPN: V1040012H0500
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 279,000.00
>=5  (Bịch) 259,470.00
>=10  (Bịch) 251,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1040016H0500
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 329,000.00
>=5  (Bịch) 305,970.00
>=10  (Bịch) 296,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1048008H0500
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 325,000.00
>=5  (Bịch) 302,250.00
>=10  (Bịch) 292,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Chân Thép inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1048010H0500
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bịch) 341,000.00
>=5  (Bịch) 317,130.00
>=10  (Bịch) 306,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày