BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Chiều Dài Chân

Loại Sản Phẩm

Đường Kính (D)

Rivet

Rivet

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 6mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 6mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932006B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 132,165
10+ 101,767
20+ 95,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 155,183
10+ 119,491
20+ 111,731
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Tồn kho: 20 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 157,658
10+ 121,396
20+ 113,513
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Tồn kho: 19 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 160,133
10+ 123,302
20+ 115,295
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 16mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 16mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932016B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 176,220
10+ 135,689
20+ 126,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 19mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 3.2mm OD, 19mm Lg. Pack 1000

MPN: V0932019B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 199,733
10+ 153,794
20+ 143,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 8mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 213,098
10+ 164,085
20+ 153,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 10mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 218,295
10+ 168,087
20+ 157,172
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 12.7mm Lg. Pack 1000

MPN: V0942012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 225,968
10+ 173,995
20+ 162,697
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 16mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 16mm Lg. Pack 500

MPN: V0942016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 166,073
10+ 127,876
20+ 119,572
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 19mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.0mm OD, 19mm Lg. Pack 500

MPN: V0942019B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 173,498
10+ 133,593
20+ 124,918
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 10mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 10mm Lg. Pack 500

MPN: V0948010B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 170,033
10+ 130,925
20+ 122,423
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 12.7mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 12.7mm Lg. Pack 500

MPN: V0948012B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 174,983
10+ 134,737
20+ 125,987
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 16mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 16mm Lg. Pack 500

MPN: V0948016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 187,358
10+ 144,265
20+ 134,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 19mm Lg. Pack 500

Rivet Nhôm 4.8mm OD, 19mm Lg. Pack 500

MPN: V0948020B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 207,158
10+ 159,511
20+ 149,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bịch
Đặt hàng chẵn: 5 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V1040010H1000
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 915,750
5+ 705,128
10+ 659,340
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x12mm (500pcs)

MPN: V1040012H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 544,500
5+ 419,265
10+ 392,040
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V1040016H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 617,513
5+ 475,485
10+ 444,609
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x8mm (500pcs)

MPN: V1048008H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 571,725
5+ 440,228
10+ 411,642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Chân Thép Inox 304 OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V1048010H0500
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 598,950
5+ 461,192
10+ 431,244
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày