BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Panme

Panme

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm)

MPN: 103-137
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 680,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-138 (25-50mm)

MPN: 103-138
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 860,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

MPN: 103-139-10
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,060,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm)

MPN: 103-140-10
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,200,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/±3µm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/±3µm)

MPN: 103-141-10
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 1,540,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm)

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm)

MPN: 293-230-30
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,520,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-240-30 Khoảng Đo 0 - 25mm (0.001mm)

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-240-30 Khoảng Đo 0 - 25mm (0.001mm)

MPN: 293-240-30
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,390,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước panme Stanley 0-25mm

Thước panme Stanley 0-25mm

MPN: 36-131-23
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 505,500.00
>=2  (Cái) 480,225.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước panme Stanley 20-50mm

Thước panme Stanley 20-50mm

MPN: 36-132-23
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 553,500.00
>=2  (Cái) 525,825.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước panme Stanley 50-70mm

Thước panme Stanley 50-70mm

MPN: 36-133-23
Danh mục: Panme
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 587,900.00
>=2  (Cái) 558,505.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày