MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Oring

Oring Vật Liệu Cao Su Đường Kính Thân 1.78 mm 1.78 mm 2 mm 2.62 mm 3 mm 3.5 mm 3.53 mm 5.33 mm Đường Kính Vòng Trong 8 mm 10 mm 12 mm 12.42 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 18.88 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 26.64 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 32 mm 33 mm 33.5 mm 34 mm 35 mm 36 mm 37 mm 38 mm 39 mm 40 mm 41 mm 43 mm 45 mm 48 mm 50 mm 52 mm 54 mm 55 mm 56.74 mm 60 mm 68 mm 70 mm 72.62 mm 74.6 mm 75 mm 80 mm 82 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Đường Kính Thân
Đường Kính Vòng Trong

Oring Gapi NBR70A d8 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d8 x T2

OR70A1036
Số lượng Giá
1+ (Cái) 6.000,00 ₫
50+ (Cái) 3.600,00 ₫
500+ (Cái) 2.400,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d10 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d10 x T2

OR70A1041
Số lượng Giá
1+ (Cái) 6.800,00 ₫
50+ (Cái) 4.080,00 ₫
500+ (Cái) 2.720,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d12 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d12 x T2

OR70A1046
Số lượng Giá
1+ (Cái) 7.000,00 ₫
50+ (Cái) 4.200,00 ₫
500+ (Cái) 2.800,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d13 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d13 x T2

OR70A1051
Số lượng Giá
1+ (Cái) 7.000,00 ₫
50+ (Cái) 4.200,00 ₫
500+ (Cái) 2.800,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d14 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d14 x T2

OR70A1056
Số lượng Giá
1+ (Cái) 8.000,00 ₫
50+ (Cái) 4.800,00 ₫
500+ (Cái) 3.200,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d15 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d15 x T2

OR70A1061
Số lượng Giá
1+ (Cái) 8.000,00 ₫
50+ (Cái) 4.800,00 ₫
500+ (Cái) 3.200,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d15.88 x T2.62Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d15.88 x T2.62

OR70A1062
Số lượng Giá
1+ (Cái) 9.200,00 ₫
50+ (Cái) 5.520,00 ₫
500+ (Cái) 3.680,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d16 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d16 x T2

OR70A1066
Số lượng Giá
1+ (Cái) 9.200,00 ₫
50+ (Cái) 5.520,00 ₫
500+ (Cái) 3.680,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d17 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d17 x T2

OR70A1071
Số lượng Giá
1+ (Cái) 10.400,00 ₫
50+ (Cái) 6.240,00 ₫
500+ (Cái) 4.160,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d18 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d18 x T2

OR70A1076
Số lượng Giá
1+ (Cái) 10.400,00 ₫
50+ (Cái) 6.240,00 ₫
500+ (Cái) 4.160,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d19 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d19 x T2

OR70A1081
Số lượng Giá
1+ (Cái) 10.400,00 ₫
50+ (Cái) 6.240,00 ₫
500+ (Cái) 4.160,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d20 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d20 x T2

OR70A1086
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.600,00 ₫
25+ (Cái) 6.960,00 ₫
250+ (Cái) 4.640,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d21 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d21 x T2

OR70A1091
Số lượng Giá
1+ (Cái) 11.600,00 ₫
25+ (Cái) 6.960,00 ₫
250+ (Cái) 4.640,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d22 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d22 x T2

OR70A1096
Số lượng Giá
1+ (Cái) 12.800,00 ₫
25+ (Cái) 7.680,00 ₫
250+ (Cái) 5.120,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d23 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d23 x T2

OR70A1101
Số lượng Giá
1+ (Cái) 12.800,00 ₫
25+ (Cái) 7.680,00 ₫
250+ (Cái) 5.120,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d24 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d24 x T2

OR70A1106
Số lượng Giá
1+ (Cái) 14.000,00 ₫
25+ (Cái) 8.400,00 ₫
250+ (Cái) 5.600,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d25 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d25 x T2

OR70A1111
Số lượng Giá
1+ (Cái) 14.800,00 ₫
25+ (Cái) 8.880,00 ₫
250+ (Cái) 5.920,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d26 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d26 x T2

OR70A1116
Số lượng Giá
1+ (Cái) 14.800,00 ₫
25+ (Cái) 8.880,00 ₫
250+ (Cái) 5.920,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d26.64 x T2.62Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d26.64 x T2.62

OR70A1117
Số lượng Giá
1+ (Cái) 16.000,00 ₫
25+ (Cái) 9.600,00 ₫
250+ (Cái) 6.400,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày
Oring Gapi NBR70A d27 x T2Category: Oring

Oring Gapi NBR70A d27 x T2

OR70A1121
Số lượng Giá
1+ (Cái) 16.000,00 ₫
25+ (Cái) 9.600,00 ₫
250+ (Cái) 6.400,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
1 ngày