BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ Nối Di Động - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ổ Nối Di Động - Loại Không Kín Nước (Schneider)

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-200V-3P-IP44

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 16A-200V-3P-IP44

MPN: PKF16M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 193,794
4+ 182,166
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 220,614
4+ 207,377
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 16A-400V-5P-IP44

MPN: PKF16M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 257,815
4+ 242,346
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

MPN: PKF32M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 289,826
4+ 272,436
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 345,195
4+ 324,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 430,845
4+ 404,994
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày