BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F113-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 122,513
10+ 112,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 369,353
4+ 339,804
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F114-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,738
10+ 137,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 426,525
4+ 392,403
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F115-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 158,813
10+ 146,108
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 467,363
4+ 429,974
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F123-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 169,703
10+ 156,126
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 499,126
4+ 459,196
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F124-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 178,776
10+ 164,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 535,425
2+ 492,591
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F125-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,483
10+ 176,164
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 567,188
2+ 521,813
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F133-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 889,349
2+ 818,201
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F134-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 980,100
2+ 901,692
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F135-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,070,851
2+ 985,183
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F143-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,178,000
2+ 2,003,760
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F144-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,314,125
2+ 2,128,995
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F145-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,450,250
2+ 2,254,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKF16W423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 263,006
4+ 247,225
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-4P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKF16W434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 328,757
4+ 309,032
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày