Loading...

Nút Bịt Đồng Ren Trong

Nút Bịt Ống (Pipe Cap) hay còn gọi là Đầu Bịt Ống, chúng được sử dụng để chặn các điểm cuối của ống và ống thủy lực hoặc khí nén. Thường được kết nối bằng phương pháp nối ren, dán keo hoặc hàn lồng. Đóng vai trò là thiết bị bảo vệ và được thiết kế để bảo vệ các đầu ống có hình dạng khác nhau. Mục đích chính của việc sử dụng nút bịt ống là ngăn chặn dòng chảy chống rò rỉ ra bên ngoài.

2 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 8,154 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 81,540 đ
Giá: 14,496 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 144,960 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn