MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Không Phủ

Bản vẽ kỹ thuật
Chiều Dài Xoắn (L1)
Ứng Dụng
Tổng Chiều Dài (L)
Đường Kính (D)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Vật Liệu

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.2Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.2

1103N0002
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 113.000,00 ₫
10+ (Mũi) 107.350,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.3Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.3

1103N0003
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 60.000,00 ₫
10+ (Mũi) 57.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.4Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.4

1103N0004
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 50.000,00 ₫
10+ (Mũi) 47.500,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.5Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.5

1103N0005
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 47.000,00 ₫
10+ (Mũi) 44.650,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.6Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.6

1103N0006
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 41.000,00 ₫
10+ (Mũi) 38.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.7Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.7

1103N0007
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 23.000,00 ₫
10+ (Mũi) 21.850,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.8Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.8

1103N0008
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.9Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D0.9

1103N0009
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.0Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.0

1103N0010
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.1Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.1

1103N0011
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.2Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.2

1103N0012
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.3Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.3

1103N0013
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.4Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.4

1103N0014
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.5Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.5

1103N0015
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.6Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.6

1103N0016
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.7Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.7

1103N0017
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.8Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.8

1103N0018
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.9Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D1.9

1103N0019
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 21.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.950,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D2.0Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D2.0

1103N0020
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 20.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày
Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D2.1Danh mục: Mũi Khoan Không Phủ, Vật Tư Mài Mòn - Hỗ Trợ Gia Công Kim Loại, Mũi Khoan Kim Loại

Mũi Khoan Thép List 500 Nachi D2.1

1103N0021
Giá theo số lượng .
1+ (Mũi) 20.000,00 ₫
10+ (Mũi) 19.000,00 ₫
Mua tối thiểu 2 mũi
Xuất kho trong 1 ngày