BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Thân (A)

Đường Kính (T)

Phân Loại

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Ma Ní Chữ U

Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M5

Ma Ní U Inox 304 M5

MPN: 0203UM050H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 15,900.00
>=2  (Cái) 11,925.00
>=20  (Cái) 10,335.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M6

Ma Ní U Inox 304 M6

MPN: 0203UM060H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 17,300.00
>=2  (Cái) 12,975.00
>=20  (Cái) 11,245.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M8

Ma Ní U Inox 304 M8

MPN: 0203UM080H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 26,500.00
>=2  (Cái) 19,875.00
>=20  (Cái) 17,225.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M10

Ma Ní U Inox 304 M10

MPN: 0203UM100H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 40,300.00
>=5  (Cái) 30,225.00
>=20  (Cái) 26,195.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M12

Ma Ní U Inox 304 M12

MPN: 0203UM120H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 59,600.00
>=5  (Cái) 44,700.00
>=50  (Cái) 38,740.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M14

Ma Ní U Inox 304 M14

MPN: 0203UM140H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 94,300.00
>=10  (Cái) 70,725.00
>=100  (Cái) 61,295.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M16

Ma Ní U Inox 304 M16

MPN: 0203UM160H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 138,000.00
>=10  (Cái) 103,500.00
>=100  (Cái) 89,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M18

Ma Ní U Inox 304 M18

MPN: 0203UM180H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 313,500.00
>=10  (Cái) 235,125.00
>=100  (Cái) 203,775.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ma Ní U Inox 304 M20

Ma Ní U Inox 304 M20

MPN: 0203UM200H0
Danh mục: Ma Ní Chữ U
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 368,700.00
>=10  (Cái) 276,525.00
>=100  (Cái) 239,655.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày