BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Vật Liệu

Hình Dạng

Kích Thước Miệng

Kích Thước Miệng

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Đường Kính Lỗ Trục

Đường Kính Lỗ Trục

Ma Ní Chữ U

Ma Ní Chữ U

Có 8 sản phẩm
Ma Ní Chữ U Inox 304 M5

Mã sản phẩm: 0203UM050H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 16,977 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M6

Mã sản phẩm: 0203UM060H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Cái / Chẵn 10 Cái
Giá online: 18,676 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M8

Mã sản phẩm: 0203UM080H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 28,378 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M10

Mã sản phẩm: 0203UM100H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 42,933 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M12

Mã sản phẩm: 0203UM120H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 64,519 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M14

Mã sản phẩm: 0203UM140H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 101,144 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M18

Mã sản phẩm: 0203UM180H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 292,417 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
Ma Ní Chữ U Inox 304 M20

Mã sản phẩm: 0203UM200H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 343,646 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/02.
support_icon