MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Ma Ní Chữ U

Ma Ní Chữ U

Ma Ní Chữ U Vật Liệu Inox 304 Đường Kính Thân 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm Hình Dạng Chữ U (Chữ D)

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính (T)
Kích Thước (W)
Đường Kính Thân (A)
Phân Loại
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Ma Ní U Inox 304 M5Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M5

0203UM050H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 15.900,00 ₫
2+ (Cái) 11.925,00 ₫
20+ (Cái) 10.335,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M6Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M6

0203UM060H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 17.300,00 ₫
2+ (Cái) 12.975,00 ₫
20+ (Cái) 11.245,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M8Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M8

0203UM080H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 26.500,00 ₫
2+ (Cái) 19.875,00 ₫
20+ (Cái) 17.225,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M10Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M10

0203UM100H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 40.300,00 ₫
5+ (Cái) 30.225,00 ₫
20+ (Cái) 26.195,00 ₫
Mua tối thiểu 5 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M12Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M12

0203UM120H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 59.600,00 ₫
5+ (Cái) 44.700,00 ₫
50+ (Cái) 38.740,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M14Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M14

0203UM140H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 94.300,00 ₫
10+ (Cái) 70.725,00 ₫
100+ (Cái) 61.295,00 ₫
Mua tối thiểu 2 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M16Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M16

0203UM160H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 138.000,00 ₫
10+ (Cái) 103.500,00 ₫
100+ (Cái) 89.700,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M18Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M18

0203UM180H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 313.500,00 ₫
10+ (Cái) 235.125,00 ₫
100+ (Cái) 203.775,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày
Ma Ní U Inox 304 M20Danh mục: Ma Ní Chữ U

Ma Ní U Inox 304 M20

0203UM200H0
Giá theo số lượng .
1+ (Cái) 368.700,00 ₫
10+ (Cái) 276.525,00 ₫
100+ (Cái) 239.655,00 ₫
Mua tối thiểu 1 cái
Xuất kho trong 3 ngày