Loading...

Lông Đền Nord-Lock Inox

Lông Đền NORD-LOCK hay còn gọi là lông đền chống xoay, có cấu tạo 2 mảnh ghép vào nhau chúng có mặt răng ăn khớp với nhau, chế tạo từ vật liêu inox 316, có khả năng chống ăn mòn cao. Ứng dụng trong các mối lắp bulong, đai ốc trong cụm chi tiết di chuyển, rung động dễ bị tự tháo lỏng, có khả năng chống tháo tối ưu cho các mối lắp. Ứng dụng trong việc lắp đặt thang máy, tàu điện, tàu thủy, động cơ,... Có thể tái sử dụng.

40 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 46,640 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 466,400 đ
Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 42,268 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 422,680 đ
Giá: 45,037 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 450,370 đ
Giá: 45,037 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 450,370 đ
Giá: 52,470 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 524,700 đ
Giá: 58,155 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 581,550 đ
Giá: 101,442 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 507,210 đ
Giá: 91,240 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 456,200 đ
Giá: 101,442 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 507,210 đ
Giá: 154,058 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 154,058 đ
Giá: 144,876 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 724,380 đ
Giá: 218,042 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 218,042 đ
Giá: 144,876 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 724,380 đ
Giá: 196,180 đ / Cặp (có VAT)
Tổng cộng: 196,180 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn