BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Size

Size

Tay Cầm

Tay Cầm

Khả Năng Mở Hàm

Khả Năng Mở Hàm

Thương Hiệu

Kìm

Kìm

Kìm Cắt Nhựa 162mm Tsunoda PN-150

Mã sản phẩm: TSPN-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 353,430 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 11/08.
Kìm Cắt Nhựa 190mm Tsunoda PN-175

Mã sản phẩm: TSPN-175
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 380,919 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Nhựa 202mm Tsunoda PN-200

Mã sản phẩm: TSPN-200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 425,425 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Đa Năng 210mm Tsunoda PP-200P

Mã sản phẩm: TSPP-200P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 513,128 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Đa Năng Kết Hợp Bấm Cos 227mm Tsunoda PP-225P

Mã sản phẩm: TSPP-225P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 566,797 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Nguội Dùng Trong Dầu Nhớt 225mm Tsunoda PPS-225

Mã sản phẩm: TSPPS-225
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 479,094 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Nhọn Tác Động Mạnh 164mm Tsunoda PR-150

Mã sản phẩm: TSPR-150
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 418,880 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Kìm Mũi Nhọn 161mm Tsunoda PRP-150HG

Mã sản phẩm: TSPRP-150HG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 374,374 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mũi Nhọn Có Lỗ Tuốt Dây Và Lò Xo 162mm Tsunoda PRP-150HGS

Mã sản phẩm: TSPRP-150HGS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 392,700 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Tác Động Mạnh 165mm Tsunoda PW-102DG

Mã sản phẩm: TSPW-102DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 469,931 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Tác Động Mạnh 190mm Tsunoda PW-103DG

Mã sản phẩm: TSPW-103DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 530,145 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Tác Động Mạnh 214mm Tsunoda PW-104DG

Mã sản phẩm: TSPW-104DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 578,578 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Đa Năng Kết Hợp Bấm Cos 215mm Tsunoda PW-114DG

Mã sản phẩm: TSPW-114DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 600,831 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Điện Đa Năng Kết Hợp Bấm Cos 236mm Tsunoda PW-115DG

Mã sản phẩm: TSPW-115DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 603,449 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mũi Nhọn Tác Động Mạnh 166mm Tsunoda PW-202DG

Mã sản phẩm: TSPW-202DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 431,970 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Mũi Nhọn Đa Năng Đầu Gắp Và Cắt 156mm Tsunoda PW-212DG

Mã sản phẩm: TSPW-212DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 730,422 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Nhọn Mũi Cong Tác Động Mạnh 162mm Tsunoda PW-222DG

Mã sản phẩm: TSPW-222DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 437,206 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Nhọn Đa Năng Tác Động Mạnh 166mm Tsunoda PW-232DG

Mã sản phẩm: TSPW-232DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 395,318 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh Tác Động Mạnh 132mm Tsunoda PW-301DG

Mã sản phẩm: TSPW-301DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 375,683 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
Kìm Cắt Cạnh Tác Động Mạnh 165mm Tsunoda PW-302DG

Mã sản phẩm: TSPW-302DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 445,060 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/08.
support_icon