BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kìm

Kìm

Kìm rút rivet 3 lỗ STANLEY 69-646

Kìm rút rivet 3 lỗ STANLEY 69-646

MPN: 69-646
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 257,600
4+ 236,992
10+ 226,688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm rút rivet STANLEY 4 lỗ 69-800

Kìm rút rivet STANLEY 4 lỗ 69-800

MPN: 69-800
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 364,001
2+ 334,881
6+ 320,321
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Kìm cắt chuyên dùng 7inch/(180mm) STANLEY 84-003

Kìm cắt chuyên dùng 7inch/(180mm) STANLEY 84-003

MPN: 84-003
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 460,320
2+ 423,495
4+ 405,082
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt chuyên dùng 8inch/(200mm) STANLEY 84-004

Kìm cắt chuyên dùng 8inch/(200mm) STANLEY 84-004

MPN: 84-004
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 524,161
2+ 482,228
4+ 461,262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Tồn kho: 1 pcs có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Kìm cắt chuyên dùng 6inch/(150mm) STANLEY 84-009

Kìm cắt chuyên dùng 6inch/(150mm) STANLEY 84-009

MPN: 84-009
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 445,761
2+ 410,100
4+ 392,269
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kềm mỏ quạ/5 lỗ 12in, cán dày Stanley

Kềm mỏ quạ/5 lỗ 12in, cán dày Stanley

MPN: 84-021
Danh mục: Kìm Mỏ Quạ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 303,800
4+ 279,496
8+ 267,344
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kềm mỏ quạ/5 lỗ 10in, cán dày Stanley

Kềm mỏ quạ/5 lỗ 10in, cán dày Stanley

MPN: 84-024
Danh mục: Kìm Mỏ Quạ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 218,400
4+ 200,928
10+ 192,192
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-027

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-027

MPN: 84-027
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 172,200
4+ 158,424
10+ 151,536
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 7inch/(180mm) STANLEY 84-028

Kìm cắt 7inch/(180mm) STANLEY 84-028

MPN: 84-028
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 200,200
4+ 184,184
10+ 176,176
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kềm mỏ quạ /5 lỗ 8in, cán dày Stanley

Kềm mỏ quạ /5 lỗ 8in, cán dày Stanley

MPN: 84-034
Danh mục: Kìm Mỏ Quạ
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 191,799
4+ 176,456
10+ 168,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 4inch/(100mm) cán đỏ STANLEY 84-036

Kìm cắt 4inch/(100mm) cán đỏ STANLEY 84-036

MPN: 84-036
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 273,281
2+ 251,418
6+ 240,487
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-105

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-105

MPN: 84-105
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 154,000
4+ 141,680
10+ 135,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mỏ dẹp Stanley 5 Inch (127mm)

Kìm mỏ dẹp Stanley 5 Inch (127mm)

MPN: 84-122
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 141,400
4+ 130,088
10+ 124,432
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 4inch/(102mm) STANLEY 84-124

Kìm cắt 4inch/(102mm) STANLEY 84-124

MPN: 84-124
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 138,600
4+ 127,512
10+ 121,968
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm tuốt dây STANLEY 130mm 84-214

Kìm tuốt dây STANLEY 130mm 84-214

MPN: 84-214
Danh mục: Kìm Tuốt Dây
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,001
4+ 122,361
10+ 117,041
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kềm bấm đầu Code 9 Inch (230 mm) Stanley 84-223

Kềm bấm đầu Code 9 Inch (230 mm) Stanley 84-223

MPN: 84-223
Danh mục: Kìm Bấm Cos
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 142,800
4+ 131,376
10+ 125,664
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt cáp điện 10inch/(254mm) STANLEY 84-258

Kìm cắt cáp điện 10inch/(254mm) STANLEY 84-258

MPN: 84-258
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 257,600
4+ 236,992
10+ 226,688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe ngoài thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe ngoài thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-271
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 198,800
4+ 182,896
10+ 174,944
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe ngoài cong Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe ngoài cong Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-272
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 200,200
4+ 184,184
10+ 176,176
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe trong thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe trong thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-273
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 224,001
4+ 206,081
10+ 197,121
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Đặt hàng chẵn: 2 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày