BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kìm

Kìm

Kìm rút rivet 3 lỗ STANLEY 69-646

Kìm rút rivet 3 lỗ STANLEY 69-646

MPN: 69-646
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 194,260
2+ 178,719
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm rút rivet STANLEY 4 lỗ 69-800

Kìm rút rivet STANLEY 4 lỗ 69-800

MPN: 69-800
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 274,560
2+ 252,595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Kìm cắt chuyên dùng 7inch/(180mm) STANLEY 84-003

Kìm cắt chuyên dùng 7inch/(180mm) STANLEY 84-003

MPN: 84-003
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 369,600
2+ 340,032
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt chuyên dùng 8inch/(200mm) STANLEY 84-004

Kìm cắt chuyên dùng 8inch/(200mm) STANLEY 84-004

MPN: 84-004
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 432,960
2+ 398,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Tồn kho: 1 pcs có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Kìm cắt chuyên dùng 6inch/(150mm) STANLEY 84-009

Kìm cắt chuyên dùng 6inch/(150mm) STANLEY 84-009

MPN: 84-009
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 357,940
2+ 329,305
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-027

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-027

MPN: 84-027
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 129,910
5+ 119,517
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 7inch/(180mm) STANLEY 84-028

Kìm cắt 7inch/(180mm) STANLEY 84-028

MPN: 84-028
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,030
5+ 138,948
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 4inch/(100mm) cán đỏ STANLEY 84-036

Kìm cắt 4inch/(100mm) cán đỏ STANLEY 84-036

MPN: 84-036
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 236,500
2+ 217,580
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-105

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-105

MPN: 84-105
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,160
5+ 106,867
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mỏ dẹp Stanley 5 Inch (127mm)

Kìm mỏ dẹp Stanley 5 Inch (127mm)

MPN: 84-122
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 106,700
2+ 98,164
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 4inch/(102mm) STANLEY 84-124

Kìm cắt 4inch/(102mm) STANLEY 84-124

MPN: 84-124
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 104,500
5+ 96,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm tuốt dây STANLEY 130mm 84-214

Kìm tuốt dây STANLEY 130mm 84-214

MPN: 84-214
Danh mục: Kìm Tuốt Dây
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 100,320
5+ 92,294
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kềm bấm đầu Code 9 Inch (230 mm) Stanley 84-223

Kềm bấm đầu Code 9 Inch (230 mm) Stanley 84-223

MPN: 84-223
Danh mục: Kìm Bấm Cos
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 107,690
5+ 99,075
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt cáp điện 10inch/(254mm) STANLEY 84-258

Kìm cắt cáp điện 10inch/(254mm) STANLEY 84-258

MPN: 84-258
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 194,260
2+ 178,719
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe ngoài thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe ngoài thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-271
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 149,930
2+ 137,936
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe ngoài cong Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe ngoài cong Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-272
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,030
2+ 138,948
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe trong thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe trong thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-273
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 168,960
2+ 155,443
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe trong cong Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe trong cong Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-274
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 151,030
2+ 138,948
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm bấm chết 5in/127mm

Kìm bấm chết 5in/127mm

MPN: 84-367
Danh mục: Kìm Bấm Chết
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 156,310
3+ 143,805
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm bấm chết 7in/175mm

Kìm bấm chết 7in/175mm

MPN: 84-368
Danh mục: Kìm Bấm Chết
Mua với số lượng
(pcs)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 181,610
3+ 167,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày