BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

Size

Size

Tay Cầm

Tay Cầm

Khả Năng Mở Hàm

Khả Năng Mở Hàm

Thương Hiệu

Kìm

Kìm

Kìm Rút Rivet 3 Lỗ Stanley 69-646

Mã sản phẩm: 69-646
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 257,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Rút Rivet 4 Lỗ Stanley 69-800

Mã sản phẩm: 69-800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 364,001 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 ngày mai.
Kìm Cắt Chuyên Dùng 7Inch/180mm Stanley 84-003

Mã sản phẩm: 84-003
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 460,320 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt Chuyên Dùng 8Inch/200mm Stanley 84-004

Mã sản phẩm: 84-004
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 524,161 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 ngày mai.
Kìm Cắt Chuyên Dùng 6Inch/150mm Stanley 84-009

Mã sản phẩm: 84-009
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 445,761 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mỏ Quạ Cán Dày 5 Lỗ 12Inch Stanley 84-021

Mã sản phẩm: 84-021
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 303,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mỏ Quạ Cán Dày 5 Lỗ 10Inch Stanley 84-024

Mã sản phẩm: 84-024
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 218,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt 6Inch/150mm Stanley 84-027

Mã sản phẩm: 84-027
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 172,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt 7Inch/180mm Stanley 84-028

Mã sản phẩm: 84-028
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 200,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mỏ Quạ Cán Dày 5 Lỗ 8Inch Stanley 84-034

Mã sản phẩm: 84-034
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 191,799 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt Cán Đỏ 4Inch/100mm Stanley 84-036

Mã sản phẩm: 84-036
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 273,281 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt 6Inch/150mm Stanley 84-105

Mã sản phẩm: 84-105
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 154,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mỏ Dẹp 5Inch/127mm Stanley 84-122

Mã sản phẩm: 84-122
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 141,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt 4Inch/102mm Stanley 84-124

Mã sản phẩm: 84-124
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 138,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Tuốt Dây 130mm Stanley 84-214

Mã sản phẩm: 84-214
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 133,001 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Bấm Đầu Cos 9Inch/230mm Stanley 84-223

Mã sản phẩm: 84-223
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 142,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Cắt Cáp Điện 10Inch/254mm Stanley 84-258

Mã sản phẩm: 84-258
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 257,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mở Phe Ngoài Thẳng 7Inch/175mm Stanley 84-271

Mã sản phẩm: 84-271
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 198,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mở Phe Ngoài Cong 7Inch/175mm Stanley 84-272

Mã sản phẩm: 84-272
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 200,200 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Kìm Mở Phe Trong Thẳng 7Inch/175mm Stanley 84-273

Mã sản phẩm: 84-273
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 224,001 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.