BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kìm

Kìm

Kìm rút rivet 3 lỗ STANLEY 69-646

Kìm rút rivet 3 lỗ STANLEY 69-646

MPN: 69-646
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 167,300.00
>=6  (Cái) 158,935.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm rút rivet STANLEY 4 lỗ 69-800

Kìm rút rivet STANLEY 4 lỗ 69-800

MPN: 69-800
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 236,400.00
>=3  (Cái) 224,580.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt chuyên dùng 7inch/(180mm) STANLEY 84-003

Kìm cắt chuyên dùng 7inch/(180mm) STANLEY 84-003

MPN: 84-003
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 318,200.00
>=2  (Cái) 286,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt chuyên dùng 8inch/(200mm) STANLEY 84-004

Kìm cắt chuyên dùng 8inch/(200mm) STANLEY 84-004

MPN: 84-004
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 372,700.00
>=2  (Cái) 335,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt chuyên dùng 6inch/(150mm) STANLEY 84-009

Kìm cắt chuyên dùng 6inch/(150mm) STANLEY 84-009

MPN: 84-009
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 308,200.00
>=2  (Cái) 277,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-027

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-027

MPN: 84-027
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 111,800.00
>=5  (Cái) 100,620.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 7inch/(180mm) STANLEY 84-028

Kìm cắt 7inch/(180mm) STANLEY 84-028

MPN: 84-028
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 130,000.00
>=5  (Cái) 117,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 4inch/(100mm) cán đỏ STANLEY 84-036

Kìm cắt 4inch/(100mm) cán đỏ STANLEY 84-036

MPN: 84-036
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 203,600.00
>=2  (Cái) 183,240.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-105

Kìm cắt 6inch/(150mm) STANLEY 84-105

MPN: 84-105
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 100,000.00
>=5  (Cái) 90,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mỏ dẹp Stanley 5 Inch (127mm)

Kìm mỏ dẹp Stanley 5 Inch (127mm)

MPN: 84-122
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 91,800.00
>=2  (Cái) 82,620.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt 4inch/(102mm) STANLEY 84-124

Kìm cắt 4inch/(102mm) STANLEY 84-124

MPN: 84-124
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 90,000.00
>=5  (Cái) 81,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm tuốt dây STANLEY 130mm 84-214

Kìm tuốt dây STANLEY 130mm 84-214

MPN: 84-214
Danh mục: Kìm Tuốt Dây
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  () 86,400.00
>=5  () 77,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 pcs

Xuất kho: trong 3 ngày

Kềm bấm đầu Code 9 Inch (230 mm) Stanley 84-223

Kềm bấm đầu Code 9 Inch (230 mm) Stanley 84-223

MPN: 84-223
Danh mục: Kìm Bấm Cos
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 92,700.00
>=5  (Cái) 83,430.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm cắt cáp điện 10inch/(254mm) STANLEY 84-258

Kìm cắt cáp điện 10inch/(254mm) STANLEY 84-258

MPN: 84-258
Danh mục: Kìm Cắt
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 167,300.00
>=2  (Cái) 150,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe ngoài thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe ngoài thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-271
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 129,100.00
>=2  (Cái) 116,190.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe ngoài cong Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe ngoài cong Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-272
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 130,000.00
>=2  (Cái) 117,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe trong thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe trong thẳng Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-273
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 145,500.00
>=2  (Cái) 130,950.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm mở phe trong cong Stanley 7 Inch (175mm)

Kìm mở phe trong cong Stanley 7 Inch (175mm)

MPN: 84-274
Danh mục: Kìm Mũi Nhọn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 130,000.00
>=2  (Cái) 117,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm bấm chết 5in/127mm

Kìm bấm chết 5in/127mm

MPN: 84-367
Danh mục: Kìm Bấm Chết
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 134,500.00
>=6  (Cái) 127,775.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kìm bấm chết 7in/175mm

Kìm bấm chết 7in/175mm

MPN: 84-368
Danh mục: Kìm Bấm Chết
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 176,363.00
>=6  (Cái) 167,544.85
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày