MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Kìm

Hard Wires Ø(mm)
Nối Dây
Kích Thước (E)
Soft Wires Ø(mm)
Cắt Dây
Kích Thước Rivet
Quy Cách Tuốt Dây
Kích Thước Mũi
Khả Năng Mở Rộng
Cắt Ốc
Bấm Cos
Dung Tích Miệng
Kích Thước (A)
Kích Thước (C)
Kích Thước
Khối Lượng
Size (L)
Tay Cầm
Kích Thước (D)
Kích Thước (B)
Số Lượng/hộp
Bag
Ứng Dụng
Loại
Size
Xuất Xứ
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Kìm