BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size (T)

Đường Kính d (ø)

Đường Kính DMax (ø)

H(Hex)

H1(Hex)

Khớp Nối Ống Khí

Khớp Nối Ống Khí

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-22SB Tự động Dây Ø6.5 ×10Ø

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-22SB Tự động Dây Ø6.5 ×10Ø

MPN: YNL-22SB
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 223,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-22SH (1/4in) Tự động Dây phi 8

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-22SH (1/4in) Tự động Dây phi 8

MPN: YNL-22SH
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 171,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-22SM (1/4in) Tự động Ren ngoài 13

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-22SM (1/4in) Tự động Ren ngoài 13

MPN: YNL-22SM
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 171,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-23SB Tự động Dây Ø8.5 ×12.5Ø

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-23SB Tự động Dây Ø8.5 ×12.5Ø

MPN: YNL-23SB
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 231,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-24SH (1/2in) Tự động Dây phi 13

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-24SH (1/2in) Tự động Dây phi 13

MPN: YNL-24SH
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 195,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-24SM (1/2in) Tự động Ren ngoài 21

Khớp Nối Nhanh NKC YNL-24SM (1/2in) Tự động Ren ngoài 21

MPN: YNL-24SM
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 195,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày