BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tên Sản Phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Kích Thước

E - Ke

E - Ke

Thước kẻ Ê ke Stanley 18"x24.4"

Thước kẻ Ê ke Stanley 18"x24.4"

MPN: 45-500
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 188,800.00
>=3  (Cái) 179,360.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê ke góc Stanley 60cm x 40cm (Thước kẻ vuông)

Ê ke góc Stanley 60cm x 40cm (Thước kẻ vuông)

MPN: 45-530
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 141,600.00
>=6  (Cái) 134,520.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước eke Stanley 16"x24"

Thước eke Stanley 16"x24"

MPN: 45-600
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 171,600.00
>=6  (Cái) 163,020.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Ê ke thủy Stanley 12" cán nhựa

Thước Ê ke thủy Stanley 12" cán nhựa

MPN: 46-012
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 129,600.00
>=6  (Cái) 123,120.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê ke thủy sắt Stanley 12in/30cm

Ê ke thủy sắt Stanley 12in/30cm

MPN: 46-028
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 326,100.00
>=3  (Cái) 309,795.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước Ê ke cán sắt Stanley

Thước Ê ke cán sắt Stanley

MPN: 46-143
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 248,900.00
>=3  (Cái) 236,455.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê ke mộc Stanley 6in

Ê ke mộc Stanley 6in

MPN: 46-530
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 218,800.00
>=3  (Cái) 207,860.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê ke mộc Stanley 8in

Ê ke mộc Stanley 8in

MPN: 46-532
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 223,100.00
>=3  (Cái) 211,945.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê ke mộc Stanley 10in

Ê ke mộc Stanley 10in

MPN: 46-534
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 272,000.00
>=3  (Cái) 258,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ê ke mộc Stanley 12in

Ê ke mộc Stanley 12in

MPN: 46-536
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 331,300.00
>=2  (Cái) 314,735.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thước ê ke vuông Stanley 8in/203mm

Thước ê ke vuông Stanley 8in/203mm

MPN: 46-825
Danh mục: E - Ke
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 47,200.00
>=12  (Cái) 44,840.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày