BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đầu Nối Cáp

Đầu Nối Cáp

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

Gối Đỡ Thanh Nối Đất LEIPOLE AB/SS

MPN: AB-SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

Miếng phân cách nhóm Terminal LEIPOLE ATP-JUK

MPN: ATP-JUK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

Miếng Che Cho JMTK-P/P LEIPOLE D-JMTK

MPN: D-JMTK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,800.00
>=100  (Cái) 2,520.00
>=200  (Cái) 2,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

Miếng Che Đầu Nối Cáp Loại Ghim JPT1.5/ 2.5/4

MPN: D-JPT1.5/4
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.5

MPN: D-JST2.5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

Miếng Che Cho Đầu Nối Cáp LEIPOLE JST1.5/ 2.6

MPN: D-JST4
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK16N

Miếng che cho JUK16N

MPN: D-JUK16
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,600.00
>=50  (Cái) 3,240.00
>=100  (Cái) 3,060.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

Miếng che cho JUK2.5B/2.5N

MPN: D-JUK25
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,300.00
>=50  (Cái) 2,070.00
>=100  (Cái) 1,955.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

Miếng che cho JUK3N/5N/6N/10N

MPN: D-JUK410
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 2,800.00
>=50  (Cái) 2,520.00
>=100  (Cái) 2,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

Miếng Che Cho JUKK3/5 LEIPOLE D-JUKK3-5

MPN: D-JUKK3-5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,800.00
>=100  (Cái) 3,420.00
>=200  (Cái) 3,230.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

Miếng Che Cho JURTK/S LEIPOLE D-JURTK/S

MPN: D-JURTK-S
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 4,200.00
>=100  (Cái) 3,780.00
>=200  (Cái) 3,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Miếng chặn cuối - Lắp DIN Rail 35mm LEIPOLE E-JUK

Miếng chặn cuối - Lắp DIN Rail 35mm LEIPOLE E-JUK

MPN: E-JUK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 3,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-10

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-10

MPN: EB10-10
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 34,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-12

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-12

MPN: EB10-12
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 46,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-15

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-15

MPN: EB10-15
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 69,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-6

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-6

MPN: EB10-6
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 20,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-8

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB10-8

MPN: EB10-8
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 25,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-10

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-10

MPN: EB2-10
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 7,700.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-12

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-12

MPN: EB2-12
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 9,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-15

Thanh Cầu Nối Hông Leipole EB2-15

MPN: EB2-15
Danh mục: Thanh Cầu Nối
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 15,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày