MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Curved Spring Lock Washers DIN128

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Xử Lý Bề Mặt
Bề Dày
Dùng Cho Bulong
Đường Kính Ngoài

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M3Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M3

W02M030FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.780,00 ₫
200+ (Con) 1.335,00 ₫
1000+ (Con) 1.157,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M4Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M4

W02M040FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 1.890,00 ₫
200+ (Con) 1.417,50 ₫
1000+ (Con) 1.228,50 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M5Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M5

W02M050FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.000,00 ₫
200+ (Con) 1.500,00 ₫
1000+ (Con) 1.300,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M6Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M6

W02M060FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.220,00 ₫
200+ (Con) 1.665,00 ₫
1000+ (Con) 1.443,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M8Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M8

W02M080FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.440,00 ₫
200+ (Con) 1.830,00 ₫
1000+ (Con) 1.586,00 ₫
Mua tối thiểu 100
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M12Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M12

W02M100FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.040,00 ₫
100+ (Con) 3.030,00 ₫
200+ (Con) 3.030,00 ₫
500+ (Con) 2.626,00 ₫
1000+ (Con) 2.626,00 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông đền vênh mạ kẽm DIN128A M12 x OD22 x T3.2Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông đền vênh mạ kẽm DIN128A M12 x OD22 x T3.2

W02M120FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.500,00 ₫
100+ (Con) 2.000,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 450 Con
Leadtime
Liên hệ
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M14Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M14

W02M140FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.670,00 ₫
100+ (Con) 3.502,50 ₫
500+ (Con) 3.035,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M16Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M16

W02M160FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.550,00 ₫
100+ (Con) 4.162,50 ₫
500+ (Con) 3.607,50 ₫
Mua tối thiểu 50
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M18Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M18

W02M180FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.890,00 ₫
50+ (Con) 5.167,50 ₫
250+ (Con) 4.478,50 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M20Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M20

W02M200FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.770,00 ₫
50+ (Con) 5.827,50 ₫
250+ (Con) 5.050,50 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M22Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M22

W02M220FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.550,00 ₫
50+ (Con) 7.162,50 ₫
250+ (Con) 6.207,50 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M24Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M24

W02M240FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 16.430,00 ₫
25+ (Con) 12.322,50 ₫
100+ (Con) 10.679,50 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M27Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M27

W02M270FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 17.320,00 ₫
25+ (Con) 12.990,00 ₫
100+ (Con) 11.258,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày
Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M30Category: Curved Spring Lock Washers DIN128

Lông Đền Vênh Mạ Kẽm DIN 128 M30

W02M300FD2
Số lượng Giá
1+ (Con) 28.650,00 ₫
10+ (Con) 21.487,50 ₫
100+ (Con) 18.622,50 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
20 ngày