BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Co 45 Độ NPT

Co 45 Độ NPT

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10545ELNPT15
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 106,241
10+ 90,305
20+ 84,993
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10545ELNPT20
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 132,958
4+ 113,014
8+ 106,366
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10545ELNPT25
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 219,579
2+ 186,642
4+ 175,663
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10545ELNPT32
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,729
2+ 254,770
4+ 239,783
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10545ELNPT40
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 500,731
2+ 425,622
4+ 400,585
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Co 45 độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10545ELNPT50
Danh mục: Co 45 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 664,998
2+ 565,249
4+ 531,999
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày