BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Màu Sắc

Bề Rộng

Khối Lượng

Chiều Dài

Loại Sản Phẩm

Bao Bì - Linh Kiện Đóng Gói

Bao Bì - Linh Kiện Đóng Gói

Băng keo giấy bảng 25mm x 12m Lg

Băng keo giấy bảng 25mm x 12m Lg

MPN: 6101E25L12
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 9,756.00
>=12  (Cuộn) 7,804.80
>=240  (Cuộn) 6,829.20
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cuộn

Tồn kho: 284 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Băng Keo Giấy Khổ 50mm x 12m Lg

Băng Keo Giấy Khổ 50mm x 12m Lg

MPN: 6101E50L12
Danh mục: Băng Keo Giấy
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 16,704.00
>=6  (Cuộn) 13,363.20
>=120  (Cuộn) 11,692.80
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cuộn

Tồn kho: 59 cuộn có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương  Khổ 36mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương Khổ 36mm x 48m Lg

MPN: 6104E36L48BL
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 30 ngày

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 36mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 36mm x 48m Lg

MPN: 6104E36L48GR
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 30 ngày

Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 36mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 36mm x 48m Lg

MPN: 6104E36L48RED
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 7,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 30 ngày

Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 36mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 36mm x 48m Lg

MPN: 6104E36L48YEL
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 7,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 30 ngày

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương  Khổ 48mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Xanh Dương Khổ 48mm x 48m Lg

MPN: 6104E50L48BL
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 7,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 48mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Xanh Lá Khổ 48mm x 48m Lg

MPN: 6104E50L48GR
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 7,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 48mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Đỏ Khổ 48mm x 48m Lg

MPN: 6104E50L48RED
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 7,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 48mm x 48m Lg

Băng Keo Simili Màu Vàng Khổ 48mm x 48m Lg

MPN: 6104E50L48YEL
Danh mục: Băng Keo Simili
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 5,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 10Yard (9m) - 10 Cuộn

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 10Yard (9m) - 10 Cuộn

MPN: 6107E11-BLK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 25,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 20Yard (18m) - 10 Cuộn/set

Băng Keo Điện Nano Màu Đen 20Yard (18m) - 10 Cuộn/set

MPN: 6107E21-BLK
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cây) 63,750.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cây

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 1m, 10Kg (Lõi 1.6kg/Ø55)

MPN: 6301E1000-1000
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 793,000.00
>=4  (Cuộn) 713,700.00
>=16  (Cuộn) 674,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 200mm, 3Kg (Lõi 200g/Ø55)

MPN: 6301E200-300
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 270,000.00
>=4  (Cuộn) 243,000.00
>=16  (Cuộn) 229,500.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 300mm, 3Kg (Lõi 300g/Ø55)

MPN: 6301E300-300
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 261,000.00
>=4  (Cuộn) 234,900.00
>=16  (Cuộn) 221,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 400mm, 3Kg (Lõi 400g/Ø55)

MPN: 6301E400-300
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 254,000.00
>=4  (Cuộn) 228,600.00
>=16  (Cuộn) 215,900.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 2,4 Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-240
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 141,000.00
>=4  (Cuộn) 126,900.00
>=16  (Cuộn) 119,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 5Kg (Lõi 0.5Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-500
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 329,000.00
>=4  (Cuộn) 296,100.00
>=16  (Cuộn) 279,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 500mm, 6Kg (Lõi 0.4Kg/Ø55)

MPN: 6301E500-600
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 396,000.00
>=4  (Cuộn) 356,400.00
>=16  (Cuộn) 336,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

Màng Co PE, 17 Micro, Khổ 600mm, 3.1Kg (Lõi 600g/Ø55)

MPN: 6301E600-310
Danh mục: Màng PE
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cuộn) 272,000.00
>=4  (Cuộn) 244,800.00
>=16  (Cuộn) 231,200.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cuộn

Xuất kho: trong 3 ngày