Những khó khăn nào khi tìm kiếm và mua hàng vật tư bảo trì cho nhà máy?