Nhà máy sản xuất nên lựa chọn dụng cụ cầm tay của thương hiệu nào?