Lục giác chìm DIN913

Bảng vẽ kỹ thuật Bảng kỹ thuật

Đăng ký BÁO GIÁ & ĐẶT HÀNG NGAY hôm nay

Bảng vẽ kỹ thuật

bulong-luc-giac-chim-din913-1

Bảng kỹ thuật

Screw Thread d M1.4M1.6(M1.8)M2M2.5M3M4M5M6
pPitch0.30.350.350.40.450.50.70.81
dmax0.70.80.911.522.53.54
upmin0.450.550.650.751.251.752.253.23.7
emin0.8030.8030.8031.0031.4271.732.32.873.44
Nominal Size0.70.70.70.91.31.522.53
smax0.7240.7240.7240.9021.2951.5452.0452.563.08
min0.7110.7110.7110.8891.271.522.022.523.02
tshort
min
0.60.70.80.81.21.21.522
IV III 1
long
1.41.51.61.7222.533.5
Weight of per 1000 steel products(-kg)---------
Screw Thread dM8M10M12(M14)M16(M18)M20(M22)M24
pPitch1.251.51.75222.52.52.53
dmax5.578.5101213151718
upmin5.26.648.149.6411.5712.5714.5716.5717.57
emin4.585.726.866.869.1511.4311.4313.7213.72
Nominal Size4566810101212
smax4.0955.0956.0956.0958.11510.11510.11512.14212.142
min4.025.026.026.028.02510.02510.02512.03212.032
tshort
min
344.85.66.47.28910
IV III 1
long
568910111213.515
Weight of per 1000 steel products(-kg)---------