CẤP BỀN CỦA BULONG LÀ GÌ?

Cấp của bu-lông được đại diện bằng 2 hoặc 3 ký tự số và một dấu chấm ở giữa 2 hay 3 số đó: xx.x

Ý nghĩa của từng con số trong từ điển cơ khí được thể hiện những thông tin sau.

  • Số trước dấu chấm cho ta biết 1/10 độ bền kéo tối thiểu của con bu-lông (đơn vị là kgf/mm2).
  • Số còn lại cho biết 1/10 giá trị của tỷ lệ giữa giới hạn chảy và độ bèn kéo tối thiểu, biểu thị dưới dạng %.

 

Mô tả ý nghĩa hình ảnh chi tiết bên dưới. Ngoài ra qua hình ảnh còn phân biệt và nhận biết được bulong ren lửng, bulong ren suốt ,và tiêu chuẩn DIN của từng loại bulong. Sẽ được chúng tôi cập nhật chi tiết cho bài viết tiếp theo.

 

Tham khảo hình ảnh chi tiết của các loại bu lông cấp bền 4.6, bu lông cấp bền 8.8, Bu lông cấp bền 10.9, nhấn vào đường link liên kết.