Bulong lục giác chìm LGC DIN7380-2

Hình ảnh kỹ thuật Bảng thông số kỹ thuật

Hình ảnh kỹ thuật

bulong-luc-giac-chim-lgc-din7380-2-1

Bảng thông số kỹ thuật

Screw Thread d M3M4M5M6M8M10M12M16
pPitch0.50.70.811.251.51.752
b1820222428323644
hmax0.70.811.21.522.42.8
11min0.550.650.811.251.72.12.5
dmax6.99.411.813.617.821.92634
ucmin6.328.8211.112.917.121.0625.1633
di.max5.27.28.81013.216.519.426
ukmin4.96.88.49.612.816.118.925.5
dmax34568101216
usmin2.863.824.825.827.789.7811.7315.73

©
min2.3032.8733.4434.5835.7236.8639.14911.429
kmax1.652.22.753.34.45.56.68.8
min1.41.952.534.15.26.248.44
Nominal Size22.53456810
s S'max2.082.583.084.0955.146.148.17510.175
min2.022.523.024.025.026.028.02510.025
tmin1.041.31.562.082.63.124.165.2
Minimum tensile load(N) s8.832205620908012900234003710053900100000
10.9418073001180016700305004820070200130000