Tiêu chuẩn DIN 128 A

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 128 A

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 126

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 126

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 125 B

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 125 B

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 97

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 97

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 96

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 96

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 95

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 95

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 94

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 94

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 11024

Tiêu chuẩn tương đương : UNI 8833 B

Read more...
Tiêu chuẩn DIN 1 - Chốt Taper Pins

Tiêu chuẩn DIN 1 - Chốt Taper Pins

Read more...

Tiêu chuẩn ASTM A194 quy định các yêu cầu kỹ thuật cho đai ốc được chế tạo từ thép không gỉ, thép hợp kim và thép carbon. Các đai ốc này được sử dụng ở điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao. Và Đai ốc A194 đi kèm với bulong ASTM hoặc Stud Bolt A193

Read more...